Prvý
1. Verejný prísľub
Nový primátor musí vytvoriť funkčné Mestské zastupiteľstvo s programovým vyhlásením na 4 roky
Pripravme mesto na odovzdanie mladým politikom
Prvý
Druhý
2. Verejný prísľub
Nový primátor musí zabezpečiť, aby sa okamžite zrealizoval komplexný audit práce MsÚ za posledných 8 rokov
Pripravme mesto na odovzdanie mladým politikom
Druhý
Tretí
3. Verejný prísľub
Nový primátor musí zagarantovať, že každý obyvateľ Pezinka sa k nemu na osobné stretnutie dostane do 7 dní
Pripravme mesto na odovzdanie mladým politikom
Tretí
Štvrtý
4. Verejný prísľub
Nový primátor musí využiť všetky zákonné možnosti, aby sa schválila stavebná uzávera v dnešných hraniciach mesta Pezinok do doby vyriešenia dopravy a infraštuktúry
Pripravme mesto na odovzdanie mladým politikom
Štvrtý
Piatý
5. Verejný prísľub
Nový primátor musí garantovať, že naštartuje všetky zmeny, ktoré nasmerujú mesto Pezinok k obnoveniu tradícií vinárskeho mesta
Pripravme mesto na odovzdanie mladým politikom
Piatý
Verejný prísľub
DEFINÍCIA verejného prísľubu
Verejný prísľub vydaný v súlade s § 850 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
Verejný prísľub
previous arrow
next arrow

5 dôležitých verejných prísľubov kandidáta na nového primátora mesta PEZINOK

Týchto 5 verejných prísľubov by mal na začiatku kampane verejne deklarovať každý kandidát, ktorý chce uspieť