Nové články už tu:

onlineOK logo 400


Všetko na jednom mieste

 

Pezinský informačný portál JUDr. Roman Mács

primátor mesta Pezinok

033/6901 100 
roman.macs@msupezinok.sk

Absolvent právnickej fakulty Univerzity Komenského. V Pezinku žije so svojou rodinou od roku 1992 ženatý, dve deti. Mnoho rokov pôsobi ako predseda Rodičovského združenie a Rady školy na ZŠ Jána Kupeckého. Jedno volebné obdobie bol predsedom Mestskej školskej rady. Tri volebné obdobia pôsobil ako člen komisií (školskej a ekonomickej) pri Mestskom zastupiteľstve v Pezinku. V predchádzajúcom volebnom období bol poslancom Mestského zastupiteľstva za volebný obvod Cajla.
Od roku 2020 bol kancelár Cechu vinohradníkov a vinárov Slovenska. Je členom komisie na Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR pre prípravu nového zákona o vinohradníctve a vinárstve a zároveň je členom komisie pre prípravu Strategického plánu rozvoja vinohradníctva a vinárstva SR 2021 – 2035. V júni 2022 bol zvolený za predsedu Komoditnej rady pre víno, ktorú menoval minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.
Venuje sa problematike úbytku výmery vinohradov, znižovaniu uhlíkovej stopy, vodozádržným opatreniam vo vinohradoch a recyklácii odpadových vôd vo vinárstvach.Poslanci Mestského zastupiteľstva v Pezinku podľa volebných obvodov.
Všetko na jednom mieste

  


 

 

 

Ulice jednotlivých volebných obvodov

analyza
(reklama)
Copyright © Slavomír

Pezinský informačný Portál
Free Joomla templates by Ltheme