Jeden z hlavných dôvodov, prečo stále vznikajú ďalšie čierne skládky a zaťažujú životné prostredie a mestskú kasu

Jeden z hlavných dôvodov, prečo stále vznikajú ďalšie čierne skládky a zaťažujú životné prostredie a mestskú kasu

Jedno z najväčších nešťastí dnešnej doby je aj vznik nelegálnych skládok. Aby sme ich obmedzili, musíme v princípe prísť bližšie k obyvateľom. Iným spôsobom to nepôjde. 

Popíšem vám svoju skúsenosť s likvidáciou polystyrénu, ktorý tvoril ochranu novej mrazničky.
Lokalita: rodinný dom.

V jednom momente to dostihne každého a vy musíte kúpiť nové zariadenie do domácnosti. Takýto spotrebič je kvôli bezpečnej doprave chránený dosť veľkým množstvom polystyrénu a kartónu, ktorých sa následne musíte v rámci bývania zbaviť.

Nájdete si na webe mesta informáciu o likvidácii polystyrénu

Prídete k záveru, že do PLASTOV sa polystyrén nezbiera.

plasty1

plasty3

Link tu: https://www.pezinok.sk/uploadfiles/File/zivotne_prostredie/ako_nakladat_s_odpadmi-web4.pdf

Pozriete si ešte aj inde a nájdete takúto informáciu

polystyren ok

Odpady z EPS obalov (patrí sem aj výplňový polystyrén) končia v systéme nakladania s komunálnymi odpadmi či už v zmesovom komunálnom odpade, alebo v žltom kontajneri ako vytriedené plasty. Zodpovednosť za zavedenie a vykonávanie triedeného zberu zložiek komunálnych odpadov vrátane plastov má obec.

Prídete (aspoň ja som prišiel) k záveru, že do plastov to nepôjde, ale do komunálneho odpadu by to malo byť OK a prispôsobíte sa tomu. Zbalíte tento polystyrén do igelitového vreca a čakáte na komunálny zber zmesových odpadov. Super. Nie je čo riešiť. Aby som nikoho "neodrbal" tak so to dal do žltého priesvitného vreca, aby v čase zberu odpadu bolo jasne vidieť, že je to polystyrén. Polystyrén v priesvitnom vreci. Hotovo.

Bingo, zajtra berú komunálny odpad, priložím to ku kontajneru a teším sa, že odpad už nebude stáť ďalšie týždne v garáži.

 Tu to malo skončiť. Neskončilo.

Ráno bol kontajnér vyvezený, ale vrece vedľa kontajnéra ostalo. Smútok v duši mám, ale keďže naša rodina dôsledne triedi odpad a nie je nám naša príroda ľahostajná, tak (po krátkom nadávaní) hľadám chybu u seba. Asi som urobil zle, že som polystyrén dal do priesvitného (žltého) sáčku, ktorý je určený na plasty. Tak si pomyslím, Slavo ty si ale hlupák, pomýlil si ich farbou sáčku, tak o 2 týždne im to pripravíš do čierneho (nepriesvitného!) sáčku a bude vybavené. 

Som si naivne myslel.

Dnes ráno bol "druhý" pokus.
Už v čiernom vreci pri zmesovom.
Výsledok ten istý. Vrece ostalo pred dvorom!

nevyvezene

 Otázky

  • Koľko z desiatich ľudí, by už po prvom nevyvezení, tento odpad vyhodilo cestou do práce, niekde vedľa cesty?
  • Prečo krabicu z tejto mrazničky (poskladanú), dokázali odviesť spolu s papierom už pred dvoma týždňami?
  • Koľko ľudí z desiatich, by tento sakel vyhodilo na sídlisku pri kontajneroch?
  • Je lacnejšie likvidovať čiernu skládku, alebo naložiť jedno pripravené vrece? Zvlášť ak vieme, že malá nelegálny kopa priláka ďalšie kopy odpadov.
  • Dokedy budeme nerozmýšľať pri práci a kaziť aj tých, ktorí sa starajú a nakoniec sa aj z nich stanú ľahostajní obyvatelia Pezinka?  

 Keď som pred viac ako 20 rokmi prišiel do Pezinka, bolo toto mesto jedno z najlepších miest v triedení odpadov, ale dnes sme kdesi ku koncu, aj napriek tomu, že Pezinok je mestom skládok a firiem na likvidáciu odpadov.

Smútok v duši mám

Slavomír Repka
Pezinok je krásne mesto pre šťastný život

Najčítanejšie (6 mesiacov)
analyza
(reklama)
Copyright © Slavomír

Počet návštev od 1.1.2020

Počet návštev článkov
1278270
Pezinský informačný Portál
Free Joomla templates by Ltheme