Nové články už tu:

onlineOK logo 400


Poslanec Šípoš sa SPRAVIDLA nezvykol mýliť, ale poslednú dobu tomu tak nie je

Poslanec Šípoš sa SPRAVIDLA nezvykol mýliť, ale poslednú dobu tomu tak nie je

Včerajšie pokračovanie štvrtkového mestského zastupiteľstva v Pezinku bolo bohužiaľ hanbou časti poslaneckého zboru a smutnou vizitkou posledných volieb.Všeobecne o tomto rokovaní napísal výborný článok pán Hanulík (Poslanci proti ľuďom), ja sa pozriem na niektoré konkrétne veci, ktoré boli podľa mňa za hranou.
Niektoré za hranou zákona (zvolanie tohto pokračovania) a niektoré za hranou slušnosti a korektnosti k poslancom a voličom.

1. Zvolanie tohto zasadnutia odporuje rokovaciemu poriadku, ktorý schválilo toto MsZ.

Citujem: " 7.1 Zasadnutia mestského zastupiteľstva zvoláva primátor písomnou pozvánkou v predstihu sedem dní pred termínom rokovania. V prípade náhlej naliehavej potreby sa mimoriadne zasadnutie zastupiteľstva zvolá tak, aby boli pozvánky doručené spravidla tri dni pred termínom rokovania"

Pán primátor zvolal pokračovanie v "prípade náhlej naliehavej potreby" s termínom 3 dni

 1.  Nájdite mi v programe, ktorý sa v pondelok prejednával náhlu a naliehavú potrebu. Žiadna tam nie je!
 2.  Primátor (znova podľa toho istého rokovacieho poriadku) nemal zvolať pokračovanie MsZ, ale dané body presunúť na najbližšie MsZ, citujem z rokovacieho poriadku: "8.4 Rokovanie mestského zastupiteľstva sa neotvorí, alebo otvorené rokovanie sa preruší a odročí, ak počet prítomných poslancov nedosahuje úroveň potrebnú na prijatie rozhodnutí v prerokúvaných veciach (Prehľad rozhodovacích kvór - podiel hlasov potrebných na schválenie rôznych typov rozhodnutí je v prílohe č. 2 tohto rokovacieho poriadku). Program zasadnutia, ktorý z takéhoto dôvodu nebol prerokovaný sa presúva na nasledujúce zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktoré za týmto účelom zvolá primátor."

Porušenie bodu 7.1 rokovacieho poriadku vo svojom príspevku napadol poslanec Mács (video začína v danom čase, pozrite si aj vyjadrenie právneho oddelenia), ale ako vždy správne návrhy nemajú podporu veľkej časti zastupiteľstva (tzv. primátorova dvanástka, ktorá mne pripomína film Danyho dvanástka) (k menám sa vrátim na konci). Pozrite si tých pár minút!

Na tieto protesty zaregoval aj poslanec Marián Šípoš (viceprimátor) zaujímavým spôsobom (video v presnom čase tu), pričom sa odvoláva na slovíčko z nadpisu "SPRAVIDLA".

 Pozrime si výkladový slovník slova SPRAVIDLA  (TU)

Slovník slovenského jazyka (z r. 1959 – 1968)
spravidla prísl. skoro pravidelne, obyčajne, obvykle,väčšinou: Spravidla sa vybral po večeri do dediny na dve deci. (Zúb.) Klobúk zavesil na piaty vešiak, hoci spravidla používal tretí. (Karv.)

Takže pán viceprimátor sa mýli a to veľmi.
Buď pán primátor (skoro pravidelne, obyčajne, obvykle, väčšinou) posiela pozvánky na termín 3 dní pred MsZ, čím porušuje bod 7.1 rokovacieho poriadku, ktorý prikazuje poslať pozvánku 7 dní predom, alebo to posiela 3 dni pred MsZ občas a potom mi argumentácia viceprimátora nesedí a javí sa ako obhajovanie neobhájiteľného!

Záver

OKREM toho sa slovíčkom SPRAVIDLA nedá obhájiť menej ako 3 dni, čo potvrdila na MsZ osobne aj právnička mesta (Video pána Macsa)

Relevantná otázka na toto mestské zastupiteľstvo: Bolo toto pokračovanie MsZ" zákonné?

 • Z právneho hľadiska chýbal jeden deň, aj pre prípad pozvánky 3 dni predom (dokázal to poslanec Macs a potvrdila to právnička mesta priamo na MsZ.
 • Pozvánka podľa rokovacieho poriadku má byť písomná.
 • MsZ nemalo byť pokračovaním, ale body mali byť presunuté na najbližšie MsZ (rokovací poriadok 8.4)
 • Toto všetko bolo povedané na začiatku MsZ.

Kde sme sa to dostali, kde je sľubovaná transparentnosť? 

Ako by ste pomenovali skutočnosť, že toto mestské zastupiteľstvo nedodržiava ani to čo si samo schválilo?

Má niekto predstavu, že toto MsZ dokáže schvaľovať veci v prospech obyvateľov Pezinka, ak nedokážu dodržať ani SVOJE vlastné rozhodnutia (rokovací poriadok).

Mimo rečou na toto som upozorňoval už v tomto článku: Transparentné výberové konanie? Toto sme chceli?

2. Viceprimátor Marián Šípoš prisľúbil, že si dá tu námahu a vypracuje porovnanie platov zamestnancov mesta Pezinok a podobných miest. 

Bola to jeho reakcia na reakciu časti poslancov, ktorí upozorňovali, že platy a odmeny sa neznižujú ani nekrátia, ale športu, kultúre a sociálnej oblasti sa berie.

Takže pán viceprimátor chcem Vám ukázať dve disproporcie z tejto oblasti, ako sa bačuje s peniazmi obyvateľov Pezinka. A ozaj, nezávidím nikomu plat, nezávidím nikomu majetky, prácu, odmenu, ale vadí mi pokrytectvo.

Takže prvé porovnanie: (Rača má plus mínus podľa off. čísiel 23 tisíc obyvateľov a mesto Pezinok 24 tisíc )

 • Mestká časť Rača má jednu osobu vo funkcii "Prednosta mestského úradu". Tento človek má plat 3 tis € a v tejto funkcii je aj KONATEĽOM jednej mestskej spoločnosti
 • Mesto Pezinok má dnes 2 osoby. (Ešte nedávno tam bol aj zástupca prednostky, ale podľa webu mesta tam už nie je)
  Prednostka úradu a asistentka prednostky. Platy si môže každý dohľadať, ale dohromady prevyšujú dosť podstatne Raču.
  Je otázka, či bolo vyplatené aj odstupné bývalému zástupcovi, ako je v PK zvykom (neviem), alebo sa vyplatilo odstupné iba bývalému prednostovi (ževraj 9 tis €), aj keď sa platiť nemuselo! Nebol tam zákonný nárok na takéto číslo.

Druhé porovnanie: Pezinok, toľkokrát kritizovaný za dvoch viceprimátorov za predchádzajúceho vedenia, má dnes tiež (čuduj sa svete) dvoch viceprimátorov, pričom každý poberá mesačne po 1500 € /mesiac. Treba podotknúť, že navýšenie jednému viceprimátorovi na dnešných 1500 € prebehlo v čase, keď sme už všetci vedeli, že COVID sa s nami všetkými negatívne pohrá. 
V dobe, keď napríklad Trnavský primátor oznámil venovanie dosť podstatnej časti svojho platu na charitu (a podobné aktivity) a zároveň sa dohodol so všetkými zamestnancami mestského úradu v TT na dočasnom znížení platov!

 Myslím si, že toto by všetci obyvatelia mali vedieť.
Teraz sa vrátim k zastupiteľstvu zo štvrtka a pondelka, ako som ho videl priamo na v sále PKC.

(Článok pokračuje pod reklamou)
webdesign 
(reklama)

 Nech sa na mňa nikto nehnevá, ale detailne sa to popísať nedá, lebo by z toho vznikla kniha, ale nahodím pár mojich postrehov a ako som toto zastupko videl ja. (Je to môj pohľad a kto ho chce overiť nájde si video zo zasadania a pozrie si ho) Môj názor je, že každý volič Pezinka by si ho pozrieť mal.

Takže poďme k poslancom. MsZ v Pezinku má 25 (dvadsaťpäť) poslancov. Máme tam nejakú dlhodobú absenciu, ktorú nebudem rozoberať, ale v princípe na posledných zasadaniach zvykne byť 23 (slovom dvadsaťtri) poslancov.

Aktívni poslanci sú tí, ktorí obhajujú iniciatívne (podstatné slovo) buď návrhy mesta, alebo potreby obyvateľov. Klasická práca poslancov, diskusia, argumentácia, vysvetlenia, doplnenia a nakoniec určitý kompromis a dohoda hlasovaním.

Z tohto zastupka zatiaľ nevieme kto ako hlasoval, lebo sa hlasovalo cez lístky, aj keď sa mohlo (a malo) hlasovať zdvihnutím ruky, ale to je iba znak "verejného" hlasovania v podaní navrhovateľa. 

Aktívni poslanci, ktorí majú naštudovaný každý bod programu a dokážu vecne argumentovať a svoje návrhy predkladajú aj tým, ktorí sa štúdiu materiálov nevenujú. (Áno, som presvedčený, že väčšina poslancov nechápe jednotlivé kroky)

Idem podľa abecedy aktívnych poslancov (nech sa niektorý poslanec neurazí, že to nie je úplne podľa aktivity)

 1. prof. Ing. Pavel Alexy, PhD.  volebný obvod č. 3
 2. Matej Farbula volebný obvod č. 3
 3. Bc. Ľuboš Hidaši  volebný obvod č. 1
 4. JUDr. Roman Mács  volebný obvod č. 2
 5. Mgr. Božena Mizerová  volebný obvod č. 3
 6. Mgr. Richard Oravec  volebný obvod č. 3
 7. Drahomír Šmahovský  volebný obvod č. 5
 8. Mgr. Kvetoslava Štrbová volebný obvod č. 1
 9.  prof. Ing. Elena Žárska, CSc.  volebný obvod č. 4

klobukdole red 300ĎAKUJEME

Väčšina argumentov týchto poslancov prejde u ostatných poslancov bez povšimnutia a občas (väčšinou na výzvu poslanca) zareagujú poslanci:

 1. Ing. Pavol Rybár volebný obvod č. 4
 2. Peter Janeček volebný obvod č. 4
 3. Bc. Marek Manák  volebný obvod č. 4
 4. Ing. Marián Šipoš volebný obvod č. 1 (viceprimátor)

Výrečná fotka: Reakcia poslanca na poslankyňu Štrbovú

janecek

Zvyšní poslanci, ako keby neboli. (Smutné vyjadrenie, ale tak to na mňa pôsobí)

 Ing. Juraj Pátek volebný obvod č. 1
MUDr. Marián Pátek, MPH volebný obvod č. 1
Mgr. Branislav Macháč volebný obvod č. 1
Ľubomír Čech volebný obvod č. 2
Mgr. Mária Wagingerová volebný obvod č. 3
Ing. Milan Čech volebný obvod č. 3
Adam Kovačovský volebný obvod č. 3
Ing. Jozef Chynoranský volebný obvod č. 4
Mgr. Ľubomír Uhlár volebný obvod č. 4
Mgr. Peter Kremský volebný obvod č. 4
PhDr. Milan Grell volebný obvod č. 5

Celé to pôsobí umelo a strojovo. Nenájdete tam príspevok poslanca, ktorý by obhajoval navrhnuté riešenia, žiadna vlastná aktivita, maximálne tak reakcia na návrh poslancov z prvej skupiny a častokrát dehonestácia týchto poslancov... Niekedy až k hranici neúcty a neslušnosti a to aj z úst primátora Igora Hianika.

Aby som bol úprimný, tak napíšem ešte čo mi na poslednom zastupiteľstve veľmi, ale veľmi vadilo.

Bola to neúčasť čo už iba jedného vedúceho športových klubov, kultúrnych klubov, alebo akýchkoľvek mestských klubov, ktorí sa o dotácie uchádzali. Čiastočne ich zastupovali niektorí poslanci, ktorí sa v tom angažujú, ale ako sa hovorí, HLAS ĽUDÍ, HLAS BOŽÍ!

Lepšie raz vidieť, ako trikrát čítať. Preto si pozrite fotku z momentu, keď poslanec Mács vysvetľuje poslancom, že pozvánka bola zaslaná s porušením rokovacieho poriadku a pýta sa, či z toho nemôže byť problém...
Pozrite si, koľko poslancov na fotke venovalo pozornosť jeho príspevku? Je hromada poslancov (tzv. "Dannyho dvanástka"), ktorí nepotrebujú argumenty, im stačí, že to nie je z ich tábora a tak je to nezaujímavé a ignorujú to!
Po rozklinkutí otvoríte fotku vo väčšom rozlíšení.

zaujatost poslancov web

Našepkám: Alexy, Farbula, Hidaši 

Slavomír Repka
Pezinok je krásne mesto pre šťastný život

webdesign 
(reklama)
Copyright © Slavomír

Počet návštev od 1.1.2020

Počet návštev článkov
1326797
Pezinský informačný Portál
Free Joomla templates by Ltheme