Nové články už tu:

onlineOK logo 400


Navrhni svojho kandidáta
Navrhni svojho kandidáta

Návrhy na mestské ocenenia. Svoj návrh som zaslal, podporte ho

Pezinok každoročne oceňuje osobnosti mesta. Návrhy na ocenenia, ktoré sa udeľujú pri príležitosti výročia výsad slobodného kráľovského mesta Pezinok, môže podávať aj široká verejnosť.

Jednotlivé kategórie:

  • Čestné občianstvo Mesta Pezinok
  • Medaila so stužkou „Zásluhy za rozvoj mesta“ 
  • Cena Jozefa Ľudovíta Holubyho 
  • Cena primátora mesta Pezinok 
Čo znamenajú jednotlivé kategórie nájdete na webe mesta Pezinok

Návrh na udelenie ocenenia musí obsahovať:

Osobné údaje navrhovaného (meno, priezvisko, titul, povolanie, zamestnanie, štátnu príslušnosť, kontaktnú osobu).
Dôvody odporúčania na udelenie ocenenia mesta Pezinok (prípadné zhodnotenie doterajšej činnosti, výpočet dosiahnutých úspechov, prípadne ocenení či vyznamenaní, úspechov doma i v zahraničí).

Predložené návrhy na udelenie mestských ocenení posúdi odborná komisia. Následne ich predloží na prerokovanie MsZ, ktoré rozhoduje o ich udelení, okrem udeľovania Ceny primátora Mesta Pezinok.

Potiaľ verejný oznam pre každého obyvateľa Pezinka, ktorý môže navrhnúť svojho kandidáta.


Ja som si dovolil navrhnúť na Medailu so stužkou „Zásluhy za rozvoj mesta" pána:

Vladimíra Mizeráka

(Muškátova 3803/25, 90201 Pezinok, Dôchodca, Občan SR)

Dôvody odporúčania:

 Vladimír Mizerák, sa minimálne od roku 2014 aktívne zaujíma o spravovanie financií všetkých obyvateľov Pezinka (aj vašich peňazí). Neustále mapuje spôsoby práce mesta Pezinok a práce poslancov, pričom poukazuje na porušenia, či už zákonov, alebo nariadení. 
Tieto informácie posúva širokej verejnosti, nakoľko ani predchádzajúce vedenie a bohužiaľ ani toto vedenie mesta nedáva dostatok kvalitných informácií obyvateľom.

Vladimír Mizerák tak na úkor svojho voľného času supluje prácu platených zamestnancov, za čo mu patrí aj verejne prejavená vďaka formou ocenenia Mesta Pezinok.

 Na jeden klik môžete odoslať toto zdôvodnenie priamo mestu Pezinok. (kliknite na obrázok)

podpor navrh

 

Redakcia
+421 948 640411
http://www.okrespezinok.sk

uctovnictvo
(reklama)
Copyright © Slavomír

Počet návštev od 1.1.2020

Počet návštev článkov
1326720
Pezinský informačný Portál
Free Joomla templates by Ltheme