Nové články už tu:

onlineOK logo 400


Naplnil očakávania primátor Igor Hianik za prvý rok vo funkcii?

Naplnil nový primátor Igor Hianik očakávania voličov za prvý rok vo funkcii?


Kto si chce pozrieť danú chvíľu z 10.12.2018 môže pokračovať do archívu.

 
4.12.2019 som požiadal mailom pána primátora o odpovede na 3 jednoduché otázky
 
1. otázka
Ktoré 3 priority z predvolebných plánov sa Vám pán primátor podarilo zrealizovať v prvom roku činnosti?
2. otázka
Ktorá nezrealizovaná priorita vás najviac mrzí a prečo sa ju nepodarilo zrealizovať?
3. otázka
Čo Vás na Vašej práci najviac baví a čo Vám najviac vadí?
 

K odpovediam na tieto otázky sa dostaneme v závere článku

Bolo ťažké vybrať hlavné body predvolebného programu (predvolebných sľubov), nakoľko si myslím, že väčšina voličov chápe, že všetko z predvolebných sľubov sa nedá splniť a dokonca sa predpokladá, že plnenie predvolebných sľubov je závislé aj na zložení poslaneckého zboru.

Preto sme za porovnávaciu vzorku vybrali vyjadrenia pána primátora pár hodín po vyhratých voľbách, keď už bolo jasné, že sa začína práca.
 
Takže sme sa pozreli na hlavné priority, ktoré pomenoval pán Hianik (vtedy už jasný víťaz volieb) v článku Martina Žigu -  Rozhovor s Igorom Hianikom - SME / MY PEZINOK


Všetky body, pochádzajúce z článku sa za 12 mesiacov vo funkcii dali splniť na 100%.


1. Otázka redaktora: Ktoré kroky vám podľa vás zaručili u Pezinčanov úspech?
 
Odpoveď Igor Hianik: .... "Najväčší problém, ktorý sme identifikovali, bola komunikácia. A práve komunikácia bola veľkou bariérou medzi ešte súčasným vedením a Pezinčanmi. To je aj hlavný bod, ktorý chceme zmeniť. Nestojí nič, ale vie urobiť zázrak."

Odpoveď si dá každý čitateľ sám.
Hodnotenie radakcie: SPLNENÉ / NESPLNENÉ / ČIASTOČNE SPLNENÉ


2. Otázka redaktora: Čo plánujete urobiť v prvých mesiacoch vo vašej funkcii?

Odpoveď Igor Hianik: - Nastaviť transparentné a dynamické fungovanie úradu a aj zastupiteľstva.
Odpoveď si dá každý čitateľ sám:
Hodnotenie radakcie: SPLNENÉ / NESPLNENÉ / ČIASTOČNE SPLNENÉ
 

Odpoveď Igor Hianik:- Na úrade vytvoriť priateľskú a pokojnú atmosféru, aby mohli ľudia pracovať. Keď príde občan na mesto, musí cítiť pohodu, nie stres.
Odpoveď si dá každý čitateľ sám:
Hodnotenie radakcie: SPLNENÉ / NESPLNENÉ / ČIASTOČNE SPLNENÉ
V kanceláriách prvého kontaktu s obyvateľom je zmenu vidieť a cítiť (osobná skúsenosť)
 

Odpoveď Igor Hianik: - Od začiatku budeme komunikovať s ľuďmi.
Odpoveď si dá každý čitateľ sám:
Hodnotenie radakcie: SPLNENÉ / NESPLNENÉ / ČIASTOČNE SPLNENÉ
 

Odpoveď Igor Hianik: - Treba robiť malé a rýchle aktivity, ktoré okamžite prinesú zmenu a popri tom sa začať pasovať s dlhodobými stratégiami ozdravenia mesta.
Odpoveď si dá každý čitateľ sám:
Hodnotenie radakcie: SPLNENÉ / NESPLNENÉ / ČIASTOČNE SPLNENÉ
 

Odpoveď Igor Hianik: - Bez komplexného a hĺbkového auditu sa ale nepohneme. Audit je okrem iného aj veľmi dôležitý pre optimálne nastavenie rozpočtu."
Odpoveď si dá každý čitateľ sám:
Hodnotenie radakcie: SPLNENÉ / NESPLNENÉ / ČIASTOČNE SPLNENÉ
 
 
vykricnik ok
Bez komplexného a hĺbkového auditu sa nedá nastúpiť nová cesta, ale iba sa pokračuje v nastavených mantineloch.
Priamo sa to vylučuje so zmenou, ktorá bola prezentovaná pred voľbami a ktorú si VOLIČI VYBRALI svojou voľbou!


Pamätáte sa ešte na otázky, ktoré som zaslal primátorovi na tento e-mail dňa 4.12.2019 o 16:02 a toho istého dňa o 18:08 som poslal tieto otázky vedúcej  oddelenia propagácie, komunikácie a IT, nakoľko mi neprišla správa o doručení mailu do schránky pána primátora. 
Tento mail som ešte urgoval 9.12. 2019 o 15:09.

Ani 10.12. 2019 14:00 (napísanie článku) som nedostal odpovede na tieto 3 jednoduché otázky, aj napriek tomu, že predmetný mail obsahoval informáciu o príprave článku k výročiu pána primátora vo funkcii.


dislike

Pripravujeme
Ako poslanci (ne)komunikujú s obyvateľom ( pokračovanie Otázky poslancom MsZ Pezinok (20.11.2019))
Zvyšovanie položiek v rozpočte (dane, mzdy, odmeny)
Prečo má primátor a komunikačný odbor mesta Pezinok problém s komunikáciou s občanmi

 

Slavomír Repka
Pezinok je krásne mesto pre šťastný život

webdesign 
(reklama)
Copyright © Slavomír

Počet návštev od 1.1.2020

Počet návštev článkov
1326756
Pezinský informačný Portál
Free Joomla templates by Ltheme