Nový návrh parkovacej politiky v Pezinku a čo je v jeho pozadí

Nový návrh parkovacej politiky v Pezinku a čo je v jeho pozadí

 
Všetko niečim začína, presne tak, ako na začiatku bol tento návrh, ktorý rieši prioritne väčší príjem do mestskej kasy (prioritne)!
vzn parkovanie 1

Dôležité body predmetného návrhu

  1. Zvýšenie ceny
  2. Nová parkovacia zóna P8 na Kupeckého ulici, pred trhom.
  3. Výhody. Parkovacie karty pre bezplatné parkovanie (ružové, modré a zelené).
    Mesto Pezinok, poslanci MsZ PK, členovia ZMOMR

1. Cena sa podľa tohto návrhu síce nehýbe, lebo naďalej ostáva 0,50 €, ale doteraz to bolo 0,50€ za 90 minút, pričom v návrhu je 0,50€ za 60 minút.
2. Parkovacia zóna P8 na Kupeckého sa na prvý pohľad zdá, že ide IBA o rozšírenie parkovacích miest. ALE?

Na tejto parkovacej zóne STOJÍ BIZNISPLÁN, ktorý je síce verejne známy (materiály boli zverejnené), ale kto z obyvateľov ich číta...
Keď si prečítame inú zápisnicu tak sa nám objaví jemný náznak, prečo je potrebné vytvoriť parkovisko P8.

vzn parkovanie 2

A začína byť trocha viac viditeľný zámer, keď si pozrieme ďalší bod zápisnice:

vzn parkovanie 3

Citujem zo zápisnice: "Územie pred zámkom, ktoré je v súčasnosti určené ako územie občianskej vybavenosti, bude v nasledujúcich Zmenách a doplnkoch ÚPN PK navrhnuté na zmenu funkčného využitia a pričlenenie k parku."

Nevyčítali sme predchádzajúcemu vedeniu mesta Pezinok, že je vždy prístupné upraviť aj UP, ak o to požiada "náš človek", náš developer, náš podnikateľ?

Mimo rečou, hlasovanie o oboch bodoch na predmetnom zasadnutí Komisie územného plánovania, výstavby a dopravy bolo 100% ZA.
Členovia, ktorí hlasovali (všetci prítomní hlasovali ZA): 
hlasovanie
Komisia hlasovala v zmysle žiadosti FORTE EXTRA, aby sa vyhovelo ich požiadavkám...
Čo je problém?
Problém príde so zmenou ÚP časti parku, kde je momentálne bývalé hádzanárske ihrisko, ktoré sa podľa dnešného ÚP nemôže zmeniť na "legálne parkovisko", ale iba na orientačne povedané plochu pre šport a vyžitie obyvateľov Pezinka.

.... Zmenou územného plánu v princípe dovolíme, aby si majiteľ Zámku Šimák postavil v lepšom prípade parkovisko, v horšom prípade veľký parkovací dom, pričom zisk z parkovacieho domu nepôjde občanom Pezinka, ale súkromnej firme.


Samozrejme, že platiť za parkovanie budú aj Pezinčania ( :-) možno to nebude platiť pre ružové, modré a zelené parkovacie karty - viď. vyššie) 

Odôvodnenie nutnosti vybudovania parkovacích miest na bývalom hádzanárskom ihrisku sú asi také, že Zámok Šimák potrebuje parkovacie plochy pre svojich zákazníkov :-)  Je to na smiech.
Neviem si predstaviť ako klient/klientky luxusného zámku Šimák pôjdu na ubytovanie do zámku cca 200m z parkoviska s kufrom za sebou :-) Tomu nemôže nikto uveriť!

Majiteľ predmetného ihriska kupoval tieto pozemky v auguste 2018/2017, keď vedel, že na nich nebude môcť nič postaviť okrem zariadení pre šport a vyžitie obyvateľov. A dnes žiada zmenu ÚP a mesto vyzerá mu ide "po ruke".

Myslíte, že toto je všetko k biznisu s parkovacími miestami v Pezinku? Ste na omyle. NIE


Ešte sa tu rýsoval jeden obchodík za smiešnych  48.000,--€ ročne.

 Riaditeľ Pezinskej Mestskej spoločnosti požiadal o doplnenie návrhu, kde žiada "odpustiť" nájom za prenajímanie parkovacích plôch, ktorý je 4.000,--€ mesačne (48.000,--€ ročne).

doplnenie parkovania

Dôvod nájmu na 1,--€?

NUTNOSŤ upraviť parkovaciu zónu P8 (trocha vyrovnať, prípadne natiahnúť nejaké čiary a postaviť jeden automat). Za toto môže prísť mesto o 48.000 € do rozpočtu!

 
najom odpustenie

 


 
Ako to všetko môže skončiť?


1. Za parkovanie bude obyvateľ Pezinka platiť viac. (neskôr viac za odpad, vyššie dane, vyššie poplatky, vyššie pokuty)

2. Zámok šimák nakoniec môže postaviť parkovací dom, kde každý pezinčan nechá 2 € /za hodinku.

3. Pezinská mestská spoločnosť zarobí, ale obyvateľ z toho čo zaplatil neuvidí nič.

4. Poslanci a vybrané osoby s ružovou, modrou a zelenou kartou si budú využívať výhody funkcie


lajkuj
Slavomír Repka
Pezinok je krásne mesto pre šťastný život

talia
(reklama)
Copyright © Slavomír

Počet návštev od 1.1.2020

Počet návštev článkov
1278272
Pezinský informačný Portál
Free Joomla templates by Ltheme