(reklama)

Nové články už tu:

onlineOK logo 400


Poplatky za odpad budú od januára vyššie aj v Pezinku

Poplatky za odpad budú od januára vyššie aj v Pezinku

Doterajší ročný poplatok pre fyzickú osobu, ktorý bol vo výške 38,982 €, sa od 1. januára zvyšuje o 9,016 € na sumu 47,998 €. Ide o 23,13 % nárast. Pre právnické osoby a podnikateľov sa sadzba mení z 0,025 € na 0,036 € za liter komunálnych odpadov vrátane drobných stavebných odpadov, t. j. pri objeme nádoby 1100 l a počet vývozov jedenkrát bude ročný poplatok vo výške 39,60 €, čo je o 12,10 € viac ako v roku 2022. Zmena predstavuje 44 % nárast.
„K navýšeniu poplatku sme tak ako mnohé iné samosprávy pristúpili z viacerých dôvodov. Jednak je to neustále zvyšovanie cien za zber, nakladanie a spracovanie odpadu, súčasný rast cien energií a pohonných hmôt, pribúdanie povinností, ktoré vyplývajú z prijatých zákonných noriem, a hlavne deficit v rámci predpísaných preddavkov. Ten je v súčasnosti vo výške 322 930 €. Zámerom je vyrovnať príjmy z poplatkov a náklady mesta za komunálny odpad, a tak znížiť deficit, ktorý by sa bez úpravy sadzieb len zvyšoval. Navyše v zmysle zákona je upravená povinnosť, že celkové náklady na komunálne odpady by mali byť vykryté vyzbieranými poplatkami. Samospráva nesmie doplácať na odpadové hospodárstvo a musí ho hradiť len z vybraného poplatku,“ uviedla zástupkyňa primátora Pezinka Renáta Klimentová.
Miestny poplatok za komunálny odpad po úprave sadzieb od 1. januára 2023 zohľadňuje predpokladané výdavky, infláciu, činnosť zberného dvora i prehodnotenie kuchynského odpadu. Výnos sa zvýši približne o 24 %. „Naším cieľom je systém odpadového hospodárstva nastaviť na transparentný proces, dosledovať skutočné množstvá vyprodukovaného odpadu a pripraviť zavedenie množstevného zberu, ktorý bude spravodlivejší,“ dodala R. Klimentová.
Výška poplatku za komunálny odpad sa v Pezinku naposledy upravovala v roku 2021, a to z dôvodu zjednotenia paušálnej sadzby pre bytový dom, rodinný dom a chatárov. Išlo o prvú úpravu a navýšenie od roku 2009.

 

(Článok pokračuje pod reklamou)
webdesign 
(reklama)

 

Vývoj poplatkov za komunálny odpad pre fyzické osoby od roku 2009 – 2022 v Pezinku

tabulka odpady

 

Poplatok za odpad bude aj naďalej možné uhrádzať jednorazovo alebo v splátkach určených správcom dane v rozhodnutí. Vzhľadom na zvýšenie pribudla k možnosti polročných aj možnosť štvrťročných splátok. Fyzické osoby v hmotnej núdzi môžu písomne požiadať o odpustenie alebo zníženie poplatku, každá žiadosť bude individuálne posúdená. Osobám starším ako 70 rokov sa v zmysle schváleného všeobecne záväzného nariadenia (VZN) znižujú sadzby poplatku o 30 %.

Kontakt:
Mgr. Nina Bednáriková
Mail: nina.bednarikova@msupezinok.sk
Mobil: 0948 946 100

Ak ste článok dočítali až tu a niečo v článku vás zaujalo, budeme radi ak tento článok budete zdieľať. Je to jednoduchá akcia, ktorá nám pomôže v našej ďalšej práci.

Ďakujemelogo PIP 150


 

analyza
(reklama)

Copyright © Slavomír

Pezinský informačný Portál
Free Joomla templates by Ltheme