POTVRDENÉ - Ing.arch. Igor Hianik od 17.2.2023 nie je prednostom Bratislavy Nové mesto

POTVRDENÉ - Ing.arch. Igor Hianik od 17.2.2023 nie je prednostom Bratislavy Nové mesto

User Rating: 4 / 5

POTVRDENÉ
Posledné dni sa "šuškalo", že bývalý pezinský primátor Ing. arch. Igor Hianik nie je už prednostom BA Nové mesto. S ním mala odísť aj jeho zástupkyňa. Tieto informácie sú pravdivé na 50%.

Ing. arch. Igor Hianik bol odvolaný z funkcie prednostu MsÚ, po dohode so starostom miestnej časti. Jeho zástupkyňa RNDr. PaedDr. Bc. Daniela Vašková Kasákova je naďalej zamestnankyňou MsÚ.

Informáciu potvrdil sekretáriát starostu mestskej časti Bratislava Nové mesto  

Redakcia
+421 948 640411
http://www.okrespezinok.sk

PK PODCAST

 

Pezinský informačný Portál