Nové články už tu:

onlineOK logo 400


Kam sme sa to dostali? Kto vlastne dnes riadi mestský úrad v Pezinku? Zaplo mesto autonómne riadenie?

Kam sme sa to dostali? Kto vlastne dnes riadi mestský úrad v Pezinku? Zaplo mesto autonómne riadenie?

User Rating: 0 / 5

 Nabehol v kalendári nový mesiac a náš pán primátor dal na FB za jeden deň už 3 "samochválne" posty a to ma donútilo pozrieť, aké zmeny sa dnes stali, ak je toľko "odpútavacích" akcii. 

Som vyškolený z minulej doby, keď v čase Levočskej púte dávala televízia odpútavací film Angelika a preto som v takýchto odpútavacích akciách zvlášť obozretný.

A čo od dnes platí v Pezinku?

Od dnes už mesto Pezinok nemá prednostu úradu a ani referenta kancelárie prednostu. (Tretí človek v poradí za 3 roky)

(Personálne obsadenie Pezinka tu: https://www.pezinok.sk/?yggid=320)


Prednosta obecného úradu (definícia, Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, § 17, ods. 1)
DEFINÍCIA funkcie PREDNOSTA
Ak je v obci zriadená funkcia prednostu obecného úradu, obecný úrad vedie a jeho prácu organizuje prednosta.

Kto od dnes riadi mestský úrad v Pezinku?

LenOn? 


logo PIP 150Ak ste článok dočítali až tu a niečo v článku vás zaujalo, budeme radi ak tento článok budete zdieľať.
Je to jednoduchá akcia, ktorá nám pomôže v našej ďalšej práci.

Ďakujeme


Niektoré články umožňujú anonymne komentovať obsah článku.

(Pridať komentár)

Slavomír Repka
Pezinok je krásne mesto pre šťastný život

analyza
(reklama)
Copyright © Slavomír

Počet návštev od 1.1.2020

Počet návštev článkov
1326733
Pezinský informačný Portál
Free Joomla templates by Ltheme