Nové články už tu:

onlineOK logo 400


Petícia Grinava 2019 (Za bezpečnosť Grinavanov)

Petícia Grinava 2019 (Za bezpečnosť Grinavanov)

User Rating: 5 / 5

čo najmenšie obmedzenia dotknutých obyvateľov v danej lokalite. Určité obmedzenie sa musí tolerovať, pokiaľ je v prospech bezpečnosti verejnosti.


 Adresát:

Mestský úrad Pezinok                                         
Ing. Arch. Igor Hianik – primátor
Radničné námestie 7,
902 14 Pezinok

VEC: PETÍCIA za výnimky z dopravných obmedzení pre obyvateľov Grinavy s trvalým pobytom v danej lokalite.

Reálny stav (v čase zbierania podpisov október 2018 – január 2019):                                    

 1. Mesto vybudovalo bezpečnú križovatku so semaforom (Myslenická, Limbašská, Glejovka), aby aj obyvatelia Grinavy vedeli bezpečne odbočiť smerom do mesta Pezinok.
 2. Následne v pracovnej dobe uzavreli časť Družstevnej ulice a tým pádom obyvatelia Grinavy v danom čase, v prípade cesty do Pezinka musia využívať nebezpečnú križovatku zo Štúrovej ulice na Myslenickú a ZARADIŤ sa do zápchy.TEXT PETÍCIE:


peticia podanie sken800My, dole podpísaní obyvatelia Pezinka, miestnej časti Grinava, žiadame MsÚ Pezinok, aby obyvatelia dotknutých ulíc (Družstevná, D. Virgoviča, Hečkova, Cintorínska, Štúrova, Mlynská, Mlynárska, Liesková, Trnková, Černicová, Jána Raka) dostali výnimku z daného zákazu (dodatková tabuľa, alebo potvrdenie).

Ďalej žiadame, aby mesto do budúcnosti na každé ďalšie obmedzenie dopravy, v ktorejkoľvek časti Grinavy, prihliadalo na tieto skutočnosti a obyvatelia s trvalým pobytom v dotknutej oblasti dostali výnimku z daného obmedzenia.

 

Prílohy:

 1. Podpísané petičné hárky   -   Počet hárkov:     Celkový počet podpisov na všetkých hárkoch:
 2. Komentár k petícii
 3. Náčrt umiestnenia zákazu z marca 2018

 

KOMENTÁR k zákazu prejazdu cez Družstevnú ulicu:

 • Všetkým je nám jasné, že každá zmena v doprave prioritne sleduje zvýšenie bezpečnosti dopravnej situácie v danej lokalite.
  Samozrejme zároveň sa má prihliadať na čo najmenšie obmedzenia dotknutých obyvateľov v danej lokalite. Určité obmedzenie sa musí tolerovať, pokiaľ je v prospech bezpečnosti verejnosti.
 • Pôvodné riešenie (Zákaz prejazdu cez časť Družstevnej v čase od 14:00 do 16:00 v pracovné dni) vzniklo na základe cca 60 podpisov, pričom dané riešenie nikto nekonzultoval s najviac dotknutými obyvateľmi ulíc J. Raka, D. Virgoviča, Družstevná.  
  Treba napísať, že daná podpisová akcia nespĺňala kritéria petície občanov, aj keď sa za ňu vydávala.
 • Je potreba prihliadať aj na efektívne míňanie našich spoločných peňazí z rozpočtu mesta. Táto akcia sa zatiaľ riešila v marci 2018, keď sa osadili 3 značky, 3 dodatkové tabule, pričom teraz v januári sa „predĺžovali“ stĺpky, aby sa zmestila ešte dodatková tabuľa „Neplatí pre .....“. Neefektívne.
Článok pokračuje pod reklamou
 
(Článok pokračuje pod reklamou)
analyza
(reklama)

 

(NE)Bezpečnosť dnešného riešenia

 • V pracovné dni v čase od 14:00 do 16:00 sú obyvatelia Grinavy (hore menované ulice) nútení v prípade cesty smerom na Pezinok, využívať nebezpečný výjazd zo Štúrovej ulice na Myslenickú (prechod cez 2-3 pruhy), a zaradiť sa do zápchy, namiesto možnosti využiť bezpečný výjazd cez semafor križovatky Limbašská cesta Myslenická ul. (za Kauflandom).
 • Okrem toho je dosť mamičiek, ktoré majú deti na Oreší a poobede si pre ne idú cez Družstevnú ulicu, ale naspäť sú s deťmi nútené ísť znova nebezpečnou cestou cez Štúrovu, Myslenickú, Limbašskú cestu, naspäť na Cintorínsku.

 

 
peticia grinava nacrt 800

Riešenie:

 1. Navrhujeme ponechať zákaz vjazdu v daných časoch ako je to dnes. Je jasné, že daný zákaz výrazne obmedzil prejazd cez Grinavu a tým zvýšil bezpečnosť miestnej časti Grinava. Pričom aj kontrola dodržiavania je dostatočne efektívna, vzhľadom na krátkosť daného úseku.
 2. Zároveň POVOLIŤ a vydať výnimky z prejazdu pre autá, ktorých vodič má trvalý pobyt na dotknutých uliciach: (Družstevná, D. Virgoviča, Hečkova, Cintorínska, Štúrova, Hurbanova, Mlynárska, Liesková, Trnková, Černicová, Jána Raka). V princípe ako sa vydávajú výnimky pre vjazd do vinohradov. Výnimka na základe žiadosti (zmenšenie administratívneho zaťaženia).
 3. Do budúcna, akékoľvek obmedzenie v Grinave vždy kompenzovať výnimkou pre obyvateľov s trvalým pobytom v dotknutej lokalite.
  Môže to byť jeden zo stimulov, pre prihlasovanie sa obyvateľov k trvalému pobytu.

___________________________________________________________________________

 

znacka terazKomentár pre vysvetlenie

Žiaden člen petičného výboru, ale ani žiaden z oslovených obyvateľov Grinavy nemá výhrady voči obmedzeniu prejazdu vodičov cez ulice Grinavy, ktorý výrazne zvýšil bezpečnosť na uliciach Štúrova, Jána Raka, Hečkova, D. Virgoviča, Družstevná a Cintorínska, nakoľko sa obmedzil prejazd v čase špičky.
Z tohto dôvodu je jasné, že petícia, ako taká nebola realizovaná z dôvodu získania individuálnych výhod prejazdu pre Družstevnú 38 a Cintorínsku 9, ako to bolo „poriešené“ v januári 2019, keď sa pridala dodatková tabuľa pre výnimku pre tieto dve adresy.

Obyvatelia Družstevnej 38, ani obyvatelia Cintorínskej 9 NEBOLI predmetným zákazom obmedzení v doprave nad rámec bežného užívania.


Petícia od prvého počiatku bola zameraná výhradne pre lepší život a bezpečnosť všetkých obyvateľov dotknutých ulíc. Ako takú sme ju prezentovali a ako takú ju aj podávame.

V Grinave: 24.1.2019

 POĎAKOVANIE:

 
Petičný výbor ďakuje všetkym obyvateľom, ktorí petíciu podpísali a ktorí sa zaujímajú o bezpečnosť Grinavy v daných možnostiach.
V prípade záujmu o výsledky petície môžete kontaktovať svojich poslancov (KONTAKT na poslancov TU)
V prípade, že sa chcete informovať priamo u adresáta petície, pána primátora Ing. arch. Igora Hianika, tak kontakt máte TU
V prípade, že chcete napísať e-mail petičnému výboru použite tento link.
 
Za petičný výbor: Ing. Jana Tenczerová
 

Originál a kópia petície pred podaním

peticia podanie800

 DOPLNENIE INFORMÁCIE

Ak máte zájem na výnimkách pre Grinavanov s pobytom v Grinave, pýtajte sa svojich poslancov aký je ich postoj.
peticia termin OK
 

Grinavania, pozrite aj samostatnú sekciu pre Grinavanov v Grinave

Spájame Grinavanov

 
Redakcia
+421 948 640411
http://www.okrespezinok.sk

analyza
(reklama)
Copyright © Slavomír

Počet návštev od 1.1.2020

Počet návštev článkov
1326799
Pezinský informačný Portál
Free Joomla templates by Ltheme