Nové články už tu:

onlineOK logo 400


Aká hra sa hrá okolo protiprávnej závory na Myslenickej ulici v Grinave? VYSOKÁ

Aká hra sa hrá okolo protiprávnej závory na Myslenickej ulici v Grinave? VYSOKÁ

Celý tento spor sa začal v roku 2012, keď pán Melkner, majiteľ pozemkov žiadal mesto Pezinok o preradenie predmetnej cesty Z kategórie "Verejná účelová komunikácia" NA kategóriu "Neverejná účelová komunikácia".

Rozdiel medzi verejnou a neverejnou účelovou komunikáciou je, čuduj sa svete v slove NEVEREJNÁ.
Účelová NEVEREJNÁ komunikácia sa nachádza v UZAVRETÝCH priestoroch, alebo objektoch!

Pre tých, ktorý dnes majú kľúče od závory a "vytešujú sa", že oni prístup majú, tak im chcem oznámiť, že už od 1. decembra im môže byť predmetný kľúčik na dve veci...
Vyberám z dokumentu (rok 2013) 

Vychádzajúc zo zistení a preukázaných skutočností príslušný správny cestný orgán dospel k záveru, že žiadateľ ne je v konaní aktívne legitimovaný, nakoľko nepreukázal vlastnícke právo k predmetnej komunikácii - existujúcemu cestnému telesu.

Stanovisko mesta Pezinok

 

Takže, komu vlastne má slúžiť táto cesta?

  • VVDP Karpaty
  • Rybárom na Grinavských rybníkoch
  • SVP š.p. 
  • BVS a.s.
  • a ostatným užívateľom vinohradov

Našiel si sa v tomto krátkom zozname?

 Aj tvoji rodičia brigádovali na stavbe tejto cesty? Opýtaj sa, ak nevieš. Opýtaj sa, ako sa z nej tešili, že im to zjednoduší vstup k ich majetku a živobytiu. A ty si dnes ticho a necháš si zobrať spoločný majetok, ktorý postavili ruky tvojich rodičov, prípadne prarodičov.

Kde sú poslanci za mestskú časť Grinava? Tým ste vo voľbách dali hlas, aby sa starali o zveľaďovanie spoločného majetku všetkých Grinavanov a nie iba jednotlivcov, ktorí sú kamaráti.

  • Pýtate sa našich poslancov, čo s tým mienia robiť?
  • Pýtate sa našich poslancov, čo v tejto veci za posledného pol roka, čo sa o tom píše urobili?

Pýtajte sa! Poslanec je tu pre Vás, nie vy pre poslanca.

 Všimli ste si foto vyššie? Áno majiteľ pozemku si najal právnika na túto akciu. Áno majiteľ pozemku si je vedomý, že ho to bude stáť peniaze, ktoré právne služby stoja (daný právnik nie je z lacného kraja). Aj toto by vám malo ukázať, že tu neide o fazuľky, ale o veľké hodnoty postavené rukami Pezinčanov, ktoré niekto chce získať.

Preto iba spojením dokážeme tento stav zmeniť v prospech všetkých Grinavanov, turistov, cykloturistov a rodín, ktorí si chcú iba vybehnúť na relaxačnú prechádzku do Vinohradov s deťmi.

Po Grinave chodí taká "ospravedlnenka", že keď tam nebude závora, tak tade budú prechádzať ľudia do Limbachu.
Na to stačí 15 krát poslať hliadku polície, ktorá bude pokutovať "Zákaz prejazdu/Zákaz vjazdu bez povolenia". (Keď to funguje na Družstevnej, prečo by to nefungovalo na Myslenickej). 
Alternatívne riešenie, je postaviť rampu za mostom od Limbachu.
Grinavan sa tak dostane do Grinavského chotára z Grinavy a nie ako je to dnes, že Grinavan chodí cez Limbach do Grinavského chotára.
Veď je to na hlavu padnuté! Alebo vyjadrenie v štýle kandidáta na prezidenta Procházku: "Vám musí drbať chlapci"!

RIEŠENIE

1. Vytvorme petíciu za definitívne odstránenie čiernej stavby (závory), nakoľko vidíte, že mesto Pezinok sa už pol roka tvári, že koná, ale výsledok nie je žiadny (doklady Vám môžem ukázať). Ak máte záujem, pripravím ju, dajte vedieť.

2. Vytvorme systematický tlak na správu mesta Pezinok, pretože bez tlaku nedokážu za 6 mesiacov odstrániť NEBEZPEČNÚ "bezpečnostnú" závoru aj napriek tomu, že sami tvrdia (doklady mám), že predmetné zariadenie nemá povolenie ani mesta, ani polície SR. 

Materiál z ktorého bolo čerpané na stiahnutie

Máte otázku, nech sa páči, volajte mi +421 948 640411, alebo píšte repka@okrespezinok.sk

spájame pezinok

Chceš podporiť túto aktivitu?
1. Zdieľaj tento článok.
2. Vyplň a odošli žiadosť o okamžité odtránenie závory.

pripajam sa 

Slavomír Repka
Pezinok je krásne mesto pre šťastný život

webdesign 
(reklama)
Copyright © Slavomír

Počet návštev od 1.1.2020

Počet návštev článkov
1326717
Pezinský informačný Portál
Free Joomla templates by Ltheme