Nové články už tu:

onlineOK logo 400


Popieraním a ignorovaním logických postupov sa nedá dôjsť k dobrému záveru

Popieraním a ignorovaním logických postupov sa nedá dôjsť k dobrému záveru

Poďme po logike veci, dnes to bude krátky článok pre každého

ŠTATÚT A ROKOVACÍ PORIADOK STÁLYCH KOMISIÍ PRI MESTSKOM ZASTUPITEĽSTVE V PEZINKU (TU) v článku II odsek 1. píše toto: 

Komisia v oblasti svojej pôsobností plní najmä tieto úlohy:
a) poradnú – vypracováva stanoviská k návrhom uznesení ako podklad pre rokovanie MsZ, resp. Mestskej rady (ďalej MsR), k rozpočtu mesta, k projektom realizovaných v záujme či z podnetu mesta, k tvorbe koncepcie i k prideľovaniu dotácií, resp. grantov v danej oblasti;

 statut komisie

Takže KOMISIA (napríklad ekonomická) VYPRACUVÁVA stanoviská k návrhom uznesení ako podklad pre rokovanie MsZ, resp. Mestskej rady (ďalej MsR)

(Článok pokračuje pod reklamou)
analyza
(reklama)

Logicky z toho plynie, že poradie prejednávania jednotlivých bodov programu sú v poradí: 

  1. KOMISIA
  2. MESTSKÁ RADA
  3. MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO

 Známe termíny jednaní

  • Mestská rada: Utorok 2.11. 2021 o 13:00 hod
  • Ekonomická komisia: Streda 3.11. 2021 o 17:00 hod 
  • Mestské zastupiteľstvo: 11.11. 2021


 Verím, že to predseda ekonomickej komisie poslanec Pavol Rybár dokáže obhájiť. Ale iba preto, že nikto z ostatných poslancov nebude protestovať.

 

Slavomír Repka
Pezinok je krásne mesto pre šťastný život

webdesign 
(reklama)
Copyright © Slavomír

Počet návštev od 1.1.2020

Počet návštev článkov
1326756
Pezinský informačný Portál
Free Joomla templates by Ltheme