Nové články už tu:

onlineOK logo 400


Správa pre obyvateľov Grinavy, ale aj celého Pezinka. Zahoďte ružové okuliare

Správa pre obyvateľov Grinavy, ale aj celého Pezinka. Zahoďte ružové okuliare

čo je veľmi smutné a je nutné si položiť otázku.

V čí prospech koná mesto, zamestnanci mesta a niektorí zástupcovia obyvateľov?

Poďme v poradí, ako to bolo prezentované na poslednom MsZ 13.8.2020.

Na tomto zastupiteľstve poslanec Mács predložil žiadosť o doplnenie niekoľkých bodov programu, ktoré sa týkali rôznych častí Pezinka, pričom prvý bod sa týkal "našej" Grinavskej čiernej stavby.

macs doplnenie programu

5. Informácie primátora mesta Pezinok o činnosti MsÚ k témam:

► Informácia o postupe pri odstraňovaní čiernej stavby na Myslenickej ulici a zachovania
vstupu do vinohradov,
► Informácia o ekologickej havárii Grinava (potok),
► Informácia o výstavbe školy na Bielenisku, súčasný stav, predpokladaný termín
ukončenia,
► Informácia o PD na cyklochodník Pezinok - Limbach, vydaných povoleniach na
uvedený cyklochodník a predpokladaný termín začiatku výstavby,
► Informácia o elokovanom pracovisku ZŠ Kupeckého – koľko detí od 1.9.2020 nastúpi
do elokovaných tried na Komenského ulici a ktoré ročníky,
► Informácia o aktuálnom stave TV PK – k 31.7.2020 a jej smerovaní,
► Informácia o príprave PD na výstavbu kompostárne,
Určená lokalita na výstavbu kompostárne je na Viničianskej cesty. Kto o tom rozhodol,
kedy, akým uznesením? Kedy bude MsZ predložená ekonomická analýza?

6. Interpelácie poslancov.

 

(Článok pokračuje pod reklamou)
analyza
(reklama)

Hlasovanie o tomto návrhu

1. Hlasovanie o zaradení návrhu poslanca Mácsa do programu MsZ

za zaradenie do programu

 (Dvaja poslanci PROTI, traja sa ZDRŽALI) 

2. Hlasovanie o tom, aby to nebol riadny bod jednania, ale bol presunutý pod interpelácie (informácie primátora)

presun do interpelacii 

 Týchto 7 bodov nie je pre niektorých poslancov, dostatočne dôležitých na to, aby sa o nich jednalo v riadnom programe, ale stačí o nich "pokecať" iba formou interpelácií!
V princípe, toto sú nepodstatné body pre niektorých poslancov mesta Pezinok

Detailnejšie k našej téme čiernej stavby (závora na Myslenickej ulici)

Nebudem citovať, iba parafrázovať. Je dobré si pozrieť video v dĺžke 5 minút 45 sekúnd a budete tam mať presné citácie dotknutých osôb. Ja už nekomentujem, ja sa iba čudujem a v duchu som rád, že sme dnes v 21. storočí, kde je už defenestrácia protizákonná.

 Ing. Ján Záchenský - vedúci oddelenia výstavby a životného prostredia odpovedá čo sa urobilo v procese odstránenia nepovolenej závory na Myslenickej ulici v tomto zmysle:

V súčastnosti konáme tak, že sme majiteľa vyzvali na odstránenie, je to prerokované aj s našim právnym oddelením, takže konáme.... (Originál vo videu nižšie. Video treba otvoriť na youtube v čase 1:35:00

O štyri minúty a 40 sekúnd neskôr sa k téme vyjadruje aj viceprimátor Šípoš v zmysle (parafrázujem): 

 Nepovolené technické zariadenie rieši cestný správny orgán. Nevieme koho je tá rampa, my musíme dostať papier, že ten kus železa, ktorý tam je, niekomu patrí. My musíme zistiť a niekto sa musí prihlásiť, že zariadenie je jeho, a ak sa prihlási vyzveme ho, na doloženie podkladov, že má rozhodnutie o osadení, blá, blá, blá...
Pán Šípoš sa snaží navodiť dojem, že mesto nevie zistiť majiteľa, ale pán Záchenský tvrdí, že vyzvali majiteľa?

Kto vlastne KLAME?

 !!! PK TV nedala právo pozerať zdieľané video, takže si ho otvorte na youtube v čase 1:35:00 !!!

 Pán Šípoš, ja nerozumiem, ako toto dokážete.

- Na základe § 211 mám od mesta informáciu, že mesto túto závoru neschválilo.
- Od polície mám ja aj mesto vyjadrenie, že ani oni nevydali povolenie na túto závoru.
(Informácie nájdete aj v tomto článku - Dajte mi jeden dôvod, prečo by mňa osobne mala zaujímať cesta do vinohradov, alebo u zamestnancov mesta).
Čo vlastne ešte chcete?

- Nestačí Vám, že ste o tej závore osobne diskutovali s Melknerovcami.
- Nestačí Vám, že mesto už v 2012 "v tichosti" schválilo túto rampu. 
- Neviete, KTO vydáva kľúče od závory, požiarnikom, rybárom, vinohradníkom?
- Je problém sa opýtať poslancov za Grinavu, kto závoru osadil?

Kurňa to bude ešte mesto Pezinok robiť výberové konanie na inšpektora vyšetrovateľa, ktorý sa cez daktyloskopické stopy dopátra, kto je majiteľ?

Pán Šípoš, ste sklamaním veľkej časti voličov. Smutno smiešne kvázi argumenty, ale ja sa vrátim trocha naspäť v článku a ZOPAKUJEM otázku:

V čí prospech koná mesto, zamestnanci mesta a niektorí zástupcovia obyvateľov? V prospech obyvateľov, alebo nedajbože v svoj osobný prospech? (Iba sa pýtam, ale tá stopa tam ostáva)


Čo hovorí zákon  (informácia pre voličov)

Zákon č. 369/1990 Zb.  Slovenskej národnej rady o obecnom zriadení definuje samosprávu obce:

  • (2) Samosprávu obce vykonávajú obyvatelia obce
    a) orgánmi obce,
    b) miestnym referendom,
    c) zhromaždením obyvateľov obce. 

 

Slavomír Repka
Pezinok je krásne mesto pre šťastný život

webdesign 
(reklama)
Copyright © Slavomír

Počet návštev od 1.1.2020

Počet návštev článkov
1326756
Pezinský informačný Portál
Free Joomla templates by Ltheme