Nové články už tu:

onlineOK logo 400


Riaditeľ Centra voľného času

Riaditeľ Centra voľného času

1. odborné a kvalifikačné predpoklady požadované pre druh a typ školy v zmysle § 6, § 7 a § 34 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie
pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 2. najmenej päť rokov pedagogickej praxe v zmysle § 3 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z. z. 3.vykonanie prvej atestácie alebo jej náhrady podľa § 61 ods. 7 zákona č. 317/2009 Z. z.

Celé znenie tu: http://www.pezinok.sk/uploadfiles/File/vyhlasky/vv2018_07_10-VK-riaditel_CVC.pdf

Redakcia
+421 948 640411
http://www.okrespezinok.sk

uctovnictvo
(reklama)
Copyright © Slavomír

Počet návštev od 1.1.2020

Počet návštev článkov
1326785
Pezinský informačný Portál
Free Joomla templates by Ltheme