Nové články už tu:

onlineOK logo 400


Ďalšia katastrofa sa ženie na Pezinok a mesto čuší. PREČO?

Ďalšia katastrofa sa ženie na Pezinok a mesto čuší. PREČO?


Mesto Pezinok 12.11.2019 zverejnilo na svojej tabuli OZNÁMENIE, ktoré bude mať významný negatívny vplyv na obyvateľov Pezinka na budúce roky.
Od vedenia mesta, ktoré deklarovalo pred zvolením, že bude nadštandardne enviromentálne založené, by som očakával, že okamžite, ako sa dozvie o tejto aktivite, začne AKTÍVNU debatu s obyvateľmi mesta, pretože sa to týka všetkých obyvateľov.

Zaregistrovali ste nejakú iniciatívu v tejto otázke smerom k obyvateľom?
 

Informácie o celom projekte nájdete na enviroportále

V skratke:

 
Firma Swietelsky (obrázok-mapa) plánuje zvýšiť kapacitu svojej obaľovačky asfaltových zmesí.

swietelsky mapa


Momentálna kapacita dnešnej obaľovačky je 60 000 ton

Predpokladaná kapacita obaľovačky bude 140 000ton

Navýšenie kapacity 80 000 ton

 


Máte pocit, že Pezinok je plný áut?

 
Táto investícia zvýši iba smerom k tejto obaľovačke počet kamiónov skoro o 150%
Samozrejme, že sa týmto zvýši počet kamiónov o skoro 150% aj smerom z obaľovačky.
 

Viete niekto, kde sa momentálne stavajú diaľnice? Tam bude prúdiť množstvo týchto nákladných áut. 
SMER Bratislava a SMER Viničné. (Cez celý Pezinok a Grinavu!)

Má niekto pocit, že je tu málo dopravy?
 

V Nedávnej minulosti proti obaľovačkám vyhrali svoje boje obyvatelia: 
 

Viete prečo tieto obce nepovolili výstavbu obaľovačiek?

Lebo spolu so svojimi poslancami zabojovali PROTI obaľovačke a v prospech obyvateľov.

 
A čo Pezinok? ZABOJUJEME? 

Alebo sa zmierime, že sme a zostaneme IBA skládkou a príručným skladom hlavného mestaPS: Pamätáte si ten "šrumec" minulý týždeň na FB ohľadom vyrúbania lipy na Moyzesovej ulici? Toto je problém 1000 krát väčší. To nie je iba o zvýšení dopravy, ale aj o zvýšení prašnosti a iných exhalátoch ani nehovorím (prečítaj si sám tu), zhoršení bezpečností, zvýšení dopravných nehôd, ... 
 
Kontakty na mňa nájdete nižšie.
Sledujte nás aj na FB: Pezinský informačný portál
 

Vybraté z poučenia: 
Verejnosť má podľa § 24 ods. 4 zákona právo podať rozklad proti záverečnému stanovisku aj vtedy, ak nebola účastníkom konania o vydaní záverečného stanoviska. Rozklad možno podat' na Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava, v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia záverečného stanoviska účastníkovi konania.
V prípade verejnosti podľa § 24 ods. 4 zákona sa za deň doručenia záverečného stanoviska považuje pätnásty deň zverejnenia záverečného stanoviska príslušným orgánom podľa § 37 ods. 7 zákona.
 
EDIT/DOPLNENÉ  15.11.2019  13:30 

Kto má záujem pripojiť sa k tímu (niečo urobiť pre Pezinok a Pezinčanov), ktorý vypracuje rozklad nech píše na repka((a))slavomir.sk
 

EDIT/DOPLENÉ  18.11.2019 14:00
 
lajkuj
 

Posledné články

 

Slavomír Repka
Pezinok je krásne mesto pre šťastný život

webdesign 
(reklama)
Copyright © Slavomír

Počet návštev od 1.1.2020

Počet návštev článkov
1326717
Pezinský informačný Portál
Free Joomla templates by Ltheme