5 dôležitých verejných prísľubov kandidáta na nového primátora mesta PEZINOK

Týchto 5 verejných prísľubov by mal na začiatku kampane verejne deklarovať každý kandidát, ktorý chce uspieť

Nový primátor musí využiť všetky zákonné možnosti, aby sa schválila stavebná uzávera v dnešných hraniciach mesta Pezinok do doby vyriešenia dopravy a infraštuktúry

Čítať Ďalej

Nový primátor musí garantovať, že naštartuje všetky zmeny, ktoré nasmerujú mesto Pezinok k obnoveniu tradícií vinárskeho mesta

Čítať Ďalej

Hľadám tých, čo hľadajú "ako sa to dá" zn.: NOVÝ PEZINOK

Slavo
Slavomír Repka