bmw

DOPLNENÉ / Keď aj COVID 19 môže byť super dobrým pomocníkom (Nešírte paniku)

Keď aj COVID 19 môže byť super dobrým pomocníkom (Nešírte paniku)

Nie je to dobré, keď jeden problém prekryje druhý.  Ale na druhej strane to dokáže ukázať, kam až sme schopní zájsť a čo všetko sme schopní použiť, prípadne zneužiť. Silné slová, ale rozviniem ich v článku.

Prvý pomenovaný problém je neexistencia mestského rozpočtu na rok 2020 (provizórium).

Druhý pomenovaný problém je epidémia COVID 19 a obmedzenia, ktoré s tým súvisia.

 

 A nad tým je ešte jeden "problém".

MOC!


 

 Pán primátor Igor Hianik v zmysle dnešného stavu epidémie a rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR, veľmi správne v súčinnosti s krízovým štábom, vydal dva príkazy primátora 3/2020 a 4/2020.

Tieto príkazy majú za cieľ, obmedziť šírenie epidémie a znížiť na absolútne minimum stretávanie sa väčšieho množstva ľudí v jednej miestnosti, kde jeden človek dokáže nakaziť väčšie množstvo ľudí.

 

Dnes sa všade apeluje na dodržiavanie práve týchto pravidiel, ktoré podporujú tieto príkazy primátora.


Problém vzniká v momente, keď z príkazov, priamo v príkaze, dávate výnimku!

 

3 2020

 

 Všetky tieto zákazy a obmedzenia sú vytvárané za účelom ochrániť obyvateľstvo pred nebezpečím nákazy a následného nekontrolovaného rozširovania po rodinách a zamestnaniach. 
Jednoducho povedané chránime obyvateľov.

 

A teraz sa pozrime na "výnimku" zo zákazu primátora: 

- zasadnutia mestského zastupiteľstva budú verejné len cez online prenos, bez fyzickej prítomnosti verejnosti na ich rokovaní.

 

Takže asi 25 poslancov a cca 10 ďalších zamestnancov mesta, ktorí sa zúčastňujú MsZ nie sú obyvateľmi mesta? Alebo ak sa týchto cca 35 obyvateľov mesta Pezinok nakazí, tak sa nič nebude diať?

 

Nešírim paniku, ale pýtam sa:

1. Je zodpovedné od primátora mesta neodvolať MsZ z dôvodu epidémie?

2. Primátor si neváži zdravie poslancov a dotknutých zamestnancov, že ich v čase epidémie chce mať na podujatí zvanom Mestské zastupiteľstvo?

3. Vážia si poslanci svoje zdravie a zdravie svojich rodín natoľko, že sa ho nezúčastnia a nebude uznášania schopné?

4. Návrh rozpočtu uverejnený na webe mesta nemá odporúčanie HK a je veľká pravdepodobnosť, že takýto rozpočet sa nemôže schváliť. Stojí to za riziko?


  DOPLNENÉ 10.3.2020 9:00

edit
Tags: Pezinok, Primátor, MsZ Pezinok

dostaneme vas produkt k zakaznikom ok
Používame cookies
Tento web používá k poskytovaniu služieb cookies. Používaním tohoto webu udeľujete súhlas s využitím cookies.