Nové články už tu:

onlineOK logo 400


Slovenská poľovnícka komora toto konanie v plnom rozsahu odsudzuje a označuje ho za vážne zlyhanie jednotlivca

Slovenská poľovnícka komora toto konanie v plnom rozsahu odsudzuje a označuje ho za vážne zlyhanie jednotlivca

Po zverejnení článku ohľadom "záchrany" daniela vo vinohradoch, ktoré bolo nahraté na video a rozpútalo nevôľu medzi obyvateľmi sa prejavuje už aj nevôľa medzi kompetentnými a to poľovníkmi.

Po zverejnení článku Je takéto oslobodzovanie zvierat správne? Pýtam sa poľovníkov, pýtam sa polície som sa obrátil aj na dve kompetentné organizácie, ktoré k tomu môžu zaujať odborné stanovisko.

  • Slovenská poľovnícka komora
  • Poľovnícke združenie Podkarpatské pole

Bohužiaľ poľovnícke združenie Podkarpatské pole zaujalo pózu pštrosa a do uzávierky článku neposlalo svoje stanovisko. V prípade, že ho neskôr poskytnú doplním ho do článku.

Slovenská poľovnícka komora sa k problému postavila tak, ako sa na takúto organizáciu patrí a okrem toho, že tento problém riešia aj v rámci svojich postupov, odpovedali veľmi promptne a aj komplexne. 

Položil som 4 jednoduché otázky

  1. Je tento spôsob (odstrelenie parožia z bezprostrednej blízkosti) v súlade s poľovníckou etikou?
  2. Dodržali daní poľovníci všetky postupy v zmysle poľovníckych predpisov a poľovníckej etiky?
  3. Sú ich výstrely a záchrana daniela zapísané v knihách daného poľovníckeho združenia?
  4. Aký záver z daného konania Slovenská poľovnícka komora vyvodí?

 Otázky a odpovede v plnom znení

 

logo menu 301. Je tento spôsob (odstrelenie parožia z bezprostrednej blízkosti) v súlade s poľovníckou etikou?

spk logoOdstrelenie parožia je hrubým porušením Etického kódexu poľovníka, všetkých zákonných i podzákonných noriem na úseku poľovníctva a je prejavom absencie odbornosti a elementárnej ľudskosti. Na predmetnom videu je žiaľ samými aktérmi zachytené nebezpečné zlyhanie jednotlivca nielen po morálnej stránke, ale najmä odbornej, vrátane nebezpečného narábania so strelnou zbraňou.


logo menu 302. Dodržali daní poľovníci všetky postupy v zmysle poľovníckych predpisov a poľovníckej etiky?

spk logoSme presvedčení, že v tomto prípade nebolo dodržané ani bezpečné zaobchádzanie so strelnou zbraňou, čiže zákon o strelných zbraniach a strelive, ani zákon o poľovníctve a ani poľovnícka etika. Poľovník v žiadnom prípade nemá používať zbraň na odstrelenie parožia. S podobným konaním sme sa ešte nikdy nestretli. Ako je zrejmé z daného videa, daniel bol týmto neodborným konaním maximálne stresovaný. Výstrel z brokovej priamo do parožia vyrastajúceho z pučnice na lebke mohol spôsobiť danielovi smrteľné poranenie. Zákon o poľovníctve kvalifikuje použitie brokovnice na inú zver ako na zver diviačiu za nesprávny spôsob lovu a v prípade, že by došlo k úhynu daniela v dôsledku takto nezmyselného použitia zbrane na vyslobodenie zveri uviaznutej v pletive, došlo by z nedbanlivosti aj k naplneniu skutkovej podstaty zakázaného spôsobu lovu. Flagrantné ignorovanie etického kódexu poľovníka je v tomto prípade jednoznačne preukázateľné, ale samotná aktivita by sa mala posúdiť aj z aspektu naplnenia skutkovej podstaty trestného činu trýznenia zvierat. Správnym konaním by bolo buď danielovi zakryť oči, podržať ho a rozstrihať omotané drôty, teda postupovať tak, ako to neraz už urobili užívatelia revírov aj v malokarpatskej oblasti (na youtube je mnoho videí) alebo mal byť daniel v zmysle veterinárneho zákona po dôkladnom posúdení jeho zdravotného stavu bez trápenia usmrtený. Zviera bolo vyčerpané, ležalo v pokoji a teda konanie aktérov malo byť diametrálne odlišné! Podľa nášho názoru nešlo o pomoc ani záchranu, pretože ako sme sa už dozvedeli z viacerých zdrojov, daniel tam ešte niekoľko dní ležal a nevedel odísť, utiecť.


logo menu 303. Sú ich výstrely a záchrana daniela zapísané v knihách daného poľovníckeho združenia?

spk logoKaždý výstrel poľovníka musí byť zaznamenaný v knihe návštev poľovného revíru. Do nej majú možnosť nahliadnuť orgány, ktoré ju môžu kontrolovať a teda orgány činné v trestnom konaní alebo miestne príslušný okresný úrad. O tom, či bol vykonaný záznam v tomto prípade a v akom znení zatiaľ nemáme vedomosť.


logo menu 304. Aký záver z daného konania Slovenská poľovnícka komora vyvodí?

spk logoSPK sa bude s tvorcom videa ako aj s vykonávateľom tohto zavrhnutia hodného skutku rozhodne kontaktovať s cieľom zistenia a overenia ďalších informácií o tomto prípade ako aj o osobe zachytenej na videu. SPK toto konanie v plnom rozsahu odsudzuje a označuje ho za vážne zlyhanie jednotlivca, ktoré sa zapíše do novodobej histórie poľovníctva na Slovensku čiernymi písmenami. Nakoľko predpokladáme, že vo veci budú konať aj orgány štátnej správy resp. orgány činné v trestnom konaní, podnet na konanie o disciplinárnom priestupku, ktoré je v kompetencii samotnej SPK, posúdia naše disciplinárne orgány v závislosti od vyhodnotenia, či došlo k disciplinárnemu previneniu, priestupku či dokonca trestnému činu.


Smutné?

Bohužiaľ je to smutné, ale je to dôsledkom zlyhania a neriešenia problémov, ktoré napr. vinohrady v Pezinku trápia už roky. Za tie roky sa neriešili problémy so zverou komplexne, ale vždy iba na oko. Napr. posledný okrúhly stôl poľovníkov a vinárov, ktorý sa konal pred viac ako rokom dodnes nemá vytvorenú zápisnicu. 

Nekonanie a netrestanie protizákonnosti (je jedno či v poľovníctve, alebo v stavebnom zákone / rampa) posúva vždy verejnosť k väčšej nezákonnosti a ignorácii pravidel, noriem a zákonov. 

 

Autor fotky v perexe: Ján Krausko

 Video (ktoré už na youtube nenájdete) si môžete pozrieť tu: https://www.okrespezinok.sk/images/download/zachrana-daniel-pezinok.mp4


logo PIP 150Ak ste článok dočítali až tu a niečo v článku vás zaujalo, budeme radi ak tento článok budete zdieľať.
Je to jednoduchá akcia, ktorá nám pomôže v našej ďalšej práci.

Ďakujeme


Niektoré články umožňujú anonymne komentovať obsah článku. (Pridať komentár)
Slavomír Repka
Pezinok je krásne mesto pre šťastný život

uctovnictvo
(reklama)
Copyright © Slavomír

Počet návštev od 1.1.2020

Počet návštev článkov
1323002
Pezinský informačný Portál
Free Joomla templates by Ltheme