Dezorganizácia vedenia mesta Pezinok už má dopad aj na najmenších. Nemá kto presunúť peniaze na stravovanie detí

Dezorganizácia vedenia mesta Pezinok už má dopad aj na najmenších. Nemá kto presunúť peniaze na stravovanie detí

Zatiaľ som nestretol nikoho, tak "šikovného", ako primátora Hianika, ktorý by dokázal tak rýchlo a tak efektívne rozprášiť pracovný kolektív. Už sa to nedá ani spočítať, koľko ľudí odišlo, koľko ľudí prišlo, aby vzápätí odišli. A vyzerá to, že deti nebudú mať čo jesť.

Počas výpadku FB mi v noci prišiel mail, v ktorom bol tento text. Ževraj to je text mailu.

Z formy, ako to prišlo neviem určiť nič, ale z obsahu si myslím, že je dobré, aby sa to rodičia dozvedeli a prípadne ak takýto problém je, aby sa zapojili do riešenia.

Odosielateľ je podľa môjho názoru kompetentná osoba

TEXT 

Uvedomujem si že všetky školy a škôlky čakáte na zaslanie financií na obedy pre deti, ktoré majú nárok na dotáciu na stravovanie.
Rád by som Vám však popísal situáciu a teda aj prečo peniaze stále neprišli.
Nakoľko sa rozdelilo oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti na dve samostatné oddelenia má aj každé svoju vlastnú agendu v rámci organizačnej štruktúry, pri čom dotácie za stravovanie mali byť podľa našich informácii pridelené oddeleniu školstva. Táto vec sa však stále nedoriešila. Vec sa má tak, že nám bola odobratá agenda dotácie z náplne práce, spisy sú pobalené v krabiciach a čakajú na prevzatie a však problém je, že nevedno kto si ich prevezme, nakoľko nadriadený za školstvo to odmieta a nadriadený za sociálnu starostlivosť rovnako. Primátor do dnešného dňa nerozhodol ako tomu bude a kto to bude mať na starosti.
Nakoľko to už nie je v mojej náplni práce, nedokážem vydať príkazy na úhradu financií ani urobiť žiadnu agendu okolo dotácii. Zatiaľ aby to neostalo úplne plávať dokážem iba evidovať počty žiakov a nahlásiť na upsvar nových.
Rád by som Vám bol nápomocný a v prípade akýchkoľvek otázok ma môžete kontaktovať a teda by som vás rád požiadal aj o nahlasovanie počtov a však viac urobiť nedokážem. Preto by som vás chcel požiadať, viem že financie vám chýbajú, aby ste sa obrátili priamo na nadriadených a teda možno konkrétne na pána primátora Hianika aby v danej veci rozhodol.
Rovnako to platí na dotácie na stravovanie, deti v hmotnej núdzi a aj pomôcky pre deti v HN

Záver si každý musí urobiť sám
Slavomír Repka
Pezinok je krásne mesto pre šťastný život

Najčítanejšie (6 mesiacov)
rozmarin
(reklama)
Copyright © Slavomír

Počet návštev od 1.1.2020

Počet návštev článkov
1278450
Pezinský informačný Portál
Free Joomla templates by Ltheme