Poznajú občania definíciu demokracie a vedia jej výhody využívať?

Poznajú občania definíciu demokracie a vedia jej výhody využívať?

Povedzme si to priamo. Obyvatelia nevedia využívať možnosti demokracie v prospech spoločnosti. Jednoducho povedané, dnes sa máme tak dobre, že veľká časť ľudí nemá pocit, že by sa mal zaujímať o veci verejné, o demokraciu.

Moc volených zástupcov pochádza od voliča a volič je ten čo má volených zástupcov KONTROLOVAŤ.

 Demokracia je taký druh politického zriadenia, ktorý umožňuje všetkým dospelým a plnoprávnym občanom účasť na vláde, na spravovaní a riadení štátu. Demokracia vychádza z dvoch hlavných princípov a to je princíp uznania slobody a rovnosti občanov a podriadení sa menšiny väčšine.

Demokracia sa dnes pestuje vo všetkých štátoch Európskej únie a je najčastejším zriadením slobodných štátov.

 Princípov demokracie je viac, ale pre nás voličov a pre Pezinok si stačí pripomenúť iba niektoré.

Prečo si ich máme pripomenúť? Lebo si ich väčšina obyvateľov (voličov) neuvedomuje.

 

  1. princíp suverenity ľudu – jedine ľud je zdrojom moci štátu. Bez ľudu by štát moc nemal
  2. princíp parlamentarizmu – zákonodarná moc je volená na určitú obmedzenú dobu. Po tejto dobe má ľud právo si v slobodných voľbách zvoliť inú alebo ponechať tú doterajšiu.
  3. štátna moc = služba občanom – štát má slúžiť ľudom a nie naopak.
  4. politické rozhodnutia vychádzajú z princípu – rozhoduje väčšina, avšak dbá sa aj na ochranu menšiny.

 

Priamou demokraciou sa rozumie hlavne taká demokracia, kde sa občania priamo zúčastňujú na rozhodnutiach o veciach verejných. Dnes je táto forma demokracie kvôli počtu obyvateľstva nemožná. 

Dnes existujú prvky priamej demokracie a to hlavne referendum, alebo plebiscit.

 

Nepriamou (zastupiteľskou) demokraciou sa rozumie účasť občanov na politickom rozhodovaní prostredníctvom svojho zástupcu, ktorý zastupuje jeho vôľu v orgánoch štátu, samospráve obcí a miest a pod. Nepriama demokracia sa vyskytuje vo všetkých dnešných demokratických štátoch. Svojich zástupcov (politická strana, hnutie, združenie, nezávislý člen) si občania volia vo voľbách.

Nepriama demokracia zachováva podstatné znaky vlády ľudu:

 

  1. rovnosť – každý občan v štáte si je rovný a môže byť zvolený do verejnej funkcie
  2. pluralita – občan si môže zvoliť svojho zástupcu (politický subjekt) v slobodných voľbách.
  3. dočasnosť – volený zástupca je volený na istý čas, nie však na stálo. Moc má v rukách len na isté obdobie.
  4. kontrolamoc je pod kontrolou opozície v parlamente a rôznych nezávislých kontrolných orgánov a združení.
  5. väčšinový prístup – platí to o čom rozhodne väčšina.

 

Prečo som tu dal tento "výcuc" informácií? Lebo mám dojem, že je najvyšší čas si toto uvedomiť a vystúpiť z anonymity.
Je nutné vystúpiť zo svojej konformnej zóny a začať sa zaoberať štvrtým bodom nepriamej demokracie, ak nechceme skončiť, ako sa hovorí "s holou riťou" ako mesto.

 

KONTROLA – moc je pod kontrolou opozície v parlamente a rôznych nezávislých kontrolných orgánov a združení.

 


Bohužiaľ nestačí, ak sa o kontrolu tejto mestskej vlády snažia dvaja/traja obyvatelia Pezinka, ale musia sa pridať další.

- Konečne sa obyvatelia musia spojiť, lebo v posledných voľbách to nebola dobrá voľba.
- Dnes sa nedokážu spojiť ani členovia poslaneckého zboru, čo značí, že nemá kto EFEKTÍVNE chrániť vaše peniaze a peniaze vašich detí.
- Dnes je nutné posunúť túto informáciu širokej verejnosti a zapojiť sa do kontroly správy mesta podľa každého osobných možností.

Prestaňte veriť, že túto zlú situáciu zmenia jednotlivci. NEZMENIA! 

Ale kritická masa voličov dokáže ZMENIŤ veľa a hlavne rýchlo.


PRIPRAVUJEM: Článok o utajovaní informácií, ktoré by mali byť verejné, ale niekto sa rozhodol odpovede na ne odmietnuť?
Pozrieme sa na dôvody odmietnutia, alebo nekompetentnosť "kompetentných".

Niekto sa ma snaží presvedčiť, že informácie o čiernej stavbe nie sú k dispozícii, alebo sú iné dôvody na odmietnutie odpovedať na otázky !!! 

 

211

 

Do pozornostiTento text nie je o Pezinku, je o nás ľuďoch a našej ľahostajnosti

 


Zdroj tohto článku je tu: https://oskole.detiamy.sk/clanok/demokracia

 

Slavomír Repka
Pezinok je krásne mesto pre šťastný život

Najčítanejšie (6 mesiacov)
analyza
(reklama)
Copyright © Slavomír

Počet návštev od 1.1.2020

Počet návštev článkov
1278270
Pezinský informačný Portál
Free Joomla templates by Ltheme