Nemôžeme ich (oddelenia) zrušiť len preto, že neprinášajú zisk – pacient by to pocítil

Nemôžeme ich (oddelenia) zrušiť len preto, že neprinášajú zisk – pacient by to pocítil

Minulý týždeň sa objavila správa, že sa ide rušiť fyzioterapeutické oddelenie v Pinelovej nemocnici v Pezinku. Požiadal som preto generálneho riaditeľa nemocnice MUDr. Pavla Černáka, PhD. o stretnutie za účelom rozhovoru. Dohodli sme si termín.

 pozvanka ok perex

 

Následne tento dohodnutý termín pán riaditeľ zrušil z dôvodu vyťaženosti a dohodli sme sa na zaslaní otázok, na ktoré nemocnica odpovie.

 

 zrusenie

 

Je potrebné k tejto téme pripomenúť, že v dnešnej dobe beží "papierová", ale aj elektronická petícia "ZA UDRŽANIE KOMPLETNÝCH REHABILITAČNÝCH SLUŽIEB PRE AMBULANTNÝCH PACIENTOV V PNPP PEZINOK", ku ktorej sa môže ktokoľvek z Vás pripojiť. 


MUDr. Pavel Černák PhD.
(zdroj: www.solen.sk)

• 1976 – 1991 Psychiatrická liečebňa Pezinok, psychiater
• 1991 Psychosomaticko-psychoterapeutické oddelelenie PLP, Pezinok, primár
• 1992 – 2004 Psychiatrická nemocnica Ph.Pinela, Pezinok, riaditeľ
• od r. 2004 Psychosomatická klinika FZaSP TU v Trnave, prednosta
• od r. 2006 Psychiatrickej nemocnice Ph. Pinela, Pezinok, riaditeľ

Všetko o MUDr. Pavel Černák PhD. prečítajte tu


 

Otázky a odpovede, bez akejkoľvek úpravy textu (okrem grafickej)

 

logo mail Je pravda, že sa ide rušiť rehabilitačné oddelenie vo Vašej nemocnici?
Nie je to pravda, nerušíme fyziatricko-rehabilitačné oddelenie (ďalej FRO) v Pinelovej nemocnici.

logo mail Aké sú dôvody tohto rušenia, alebo návrhu riešenia?
FRO má vynikajúce terapeutické výsledky, ktoré oceňujú hospitalizovaní pacienti aj verejnosť, občania Pezinka a okolia. Pravdou je ale to, že oddelenie vykazuje každý rok významnú finančnú stratu, ktorá je vyvolaná najmä službami pre externých klientov.

(Článok pokračuje pod reklamou)
talia
(reklama)

logo mail Neexistuje iná forma vyriešenia tohto stavu?
Najjednoduchšie riešenie by bolo zrušenie fyzioterapeutických služieb pre verejnosť. Hoci nemocnica je zriadená ako špecializovaná nemocnica pre psychiatriu, najmä ústavnú starostlivosť, veľmi jasne si uvedomujeme, čo by táto strata znamenala pre Pezinčanov. Preto hľadáme riešenia, ako FRO v terajšej podobe zachovať.

logo mail Čo bude so zamestnancami, ktorí tam teraz pracujú? Pôjdu pracovať na iné oddelenia, alebo dostanú výpoveď?
Nie je to aktuálna otázka.

logo mail Zrušenie tohto oddelenia (ponechanie IBA časti pre pacientov) zlepší, alebo zastabilizuje finančný stav nemocnice?
Áno, nemocnica by dosiahla vyrovnanejší hospodársky výsledok. Treba si uvedomiť, že každé euro je dôležité, potrebujeme renovovať, opravovať a roky nebolo z čoho investovať, kapitálových prostriedkov bolo málo, alebo neboli žiadne.

logo mail Je pravda, že sa podobný scenár týka aj ďalších oddelení?
Nie je to pravda. Hospodáreniu jednotlivých stredísk venujeme mimoriadnu pozornosť, analyzujeme dáta, hľadáme riešenia, ako ich dostať do plusových čísel alebo aspoň na nulu. Nemocnica je veľmi zložitý organizmus, ktorý k svojmu poslaniu – diagnostike, liečbe a rehabilitácii pacientov s duševnými poruchami – potrebuje celý komplement služieb. Nemôžeme ich zrušiť len preto, že neprinášajú zisk – pacient by to pocítil, kvalita starostlivosti by sa zhoršila a spokojnosť pacientov tiež.

logo mail Jednali ste o dnešnom zlom stave nemocnice s ministerstvom zdravotníctva a s kým?
Ministerstvu zdravotníctva každý rok predkladáme dlhý zoznam požiadaviek na riešenie najakútnejších problémov. Samozrejme, absolvovali sme veľa rokovaní ohľadom riešenia materiálno-technického stavu budov a ďalších problémov. Zdrojov je však nedostatok, nedokážeme ušetriť na väčšie investičné projekty, v podstate sme odkázaní na kapitálové prostriedky. Okrem toho poloha nemocnice v regióne BSK nás vopred vylučuje z možnosti uchádzať sa o granty z eurofondov.

logo mail Nebolo by dobré (lepšie) vydržať s personálnymi riešeniami na možno nové organizačné zmeny a prípadne smerovanie a dotovanie zdravotníctva, na nové systémové rozhodnutia novej vlády.  T.z. či nie je lepšie počkať ešte pol roka (rok) v tomto, asi aj horšom finančnom stave?
Samozrejme, nejdeme robiť unáhlené rozhodnutia. Musíme počkať, kým sa činnosť FRO dostane po koronakríze do štandardného režimu a budeme sledovať, ako sa bude vyvíjať výnosová časť aj s ohľadom na nový cenník služieb tohto oddelenia.

logo mail Nedá sa zlepšiť stav rehabilitácie intenzívnejším marketingom na predaj vašich služieb samoplatcom (Vaša rehabilitácia má dobré referencie medzi ľuďmi), ako jej zrušením? Zrušenie určite neprinesie vyššie príjmy. Lepší predaj dáva šancu zvýšiť zisky.
Kultivovaný marketing je pre nás dôležitý a vďaka novému dizajnu webovej stránky sa mu viac venujeme, aj keď treba povedať, že práve FRO si samo robí kvalitou práce ten najlepší marketing. Nedostatkom tohto odboru je však to, že jeho výkony sú veľmi slabo ohodnotené a poisťovne ich preto slabo platia. Ak by sme mali ísť cestou služieb pre externých klientov, museli by sme mať viac fyzioterapeutov.


 

logo mailNapíšte pár zlepšení, ktoré sa Vašej nemocnici podarili za posledné 2 roky, resp. od Vášho nástupu. (Nech máme záver pozitívny)

V balíku otázok bola aj táto, desiata otázka, ktorú pán riaditeľ s ospravedlnením vynechal, že sa netýka daného okruhu, prípadne riešenia daného problému.

Ďakujem za odpovede

 
Vznikajú následovné otázky


 Vytrhnuté z odpovedí

logo mail... Pravdou je ale to, že oddelenie vykazuje každý rok významnú finančnú stratu, ktorá je vyvolaná najmä službami pre externých klientov.
logo mail... Preto hľadáme riešenia, ako FRO v terajšej podobe zachovať.
logo mail... práve FRO si samo robí kvalitou práce ten najlepší marketing. Nedostatkom tohto odboru je však to, že jeho výkony sú veľmi slabo ohodnotené a poisťovne ich preto slabo platia.
logo mail... Ak by sme mali ísť cestou služieb pre externých klientov, museli by sme mať viac fyzioterapeutov.

Otázky

- Externí klienti vytvárajú stratu? (Predpokladám, že ambulantní)
- Zachovať FRO v terajšej podobe?
- Ak výkony sú slabo platené, tak samoplatci z externého prostredia by logicky mali priniesť viac peňazí.
- Nebolo by rozumné využiť dnešné dobré meno FRO Pezinok a marketing zamerať na samoplatcov, ktorí aj dnes chápu, že naše telo rehabilitáciu potrebuje a sú ochotní za to zaplatiť?

Ak sa prepúšťajú zamestnanci FRO, tak sa ide cestou zachovať FRO iba pre pacientov, aj napriek tomu, že je to slabo poisťovňami preplácané. (?)

Slavomír Repka
Pezinok je krásne mesto pre šťastný život

Najčítanejšie (6 mesiacov)
rozmarin
(reklama)
Copyright © Slavomír

Počet návštev od 1.1.2020

Počet návštev článkov
1278450
Pezinský informačný Portál
Free Joomla templates by Ltheme