Používaš autobusovú dopravu Slovak Lines? Tu máš dôležitú informáciu

V prípade, že používaš prímestskú autobusovú dopravu Slovak Lines, v článku nájdeš informácie, ako postupovať, ak chceš aby sa v rámci cestovných poriadkov zrealizovali nejaké zmeny. Nájdeš tam aj adresu, kde máš predmetné návrhy zaslať.

Z priloženého listu na webe mesta Pezinok je jasné, že vaše pripomienky by ste mali adresovať mestu a mesto následne pred uzavierkou tieto Vaše návrhy a pripomienky predloží v správnom termíne (do 23.8.2020) SLOVAK LINES. 

Píše s v liste

V súvislosti s pripravou cestovných poriadkov vnútroštátnej pravidelnej prímestskej autobusovej dopravy k celoštátnym zmenám cestovných poriadkov pre obdobie platnosti 2020/2021, ktoré budú k dátumu 13.12.2020, si Vás dovoľujeme informovať, že pokiaľ máte k súčasne platným cestovným poriadkom nejaké požiadavky, resp. pripomienky, aby ste nám tieto zaslali do termínu 23.8.2020.
Vaše požiadavky alebo pripomienky zašlite elektronickou poštou na adresu: zlatica.sucikova@slovaklines.sk.
Požiadavky zaslané po 23.08.2020 nebudeme môcť zadeliť k prehodnoteniu k celoštátnym zmenám cestovných poriadkov.

Zdroj informácií SLOVAK LINES a web mesta Pezinok

porfix
reklama objednat 320