bmw

Otvorme občiansku diskusiu o pripravovaných zmenách v parkovacej politike mesta Pezinok. Dotkne sa každého

Neexistuje v poslednom volebnom období v Pezinku nič, čo by chýbalo viac, ako diskusia o riešeniach, diskusia o návrhoch, diskusia o plánoch. Jeden z plánov bez verejnej diskusie sa chystá do najbližšieho MsZ, ktoré chcú urobiť dokonca ONLINE! 

Mám dojem, že nestačil Taktický urbanizmus (Kvetináče pre vitalitu Pezinka. Analýza vzniku "stromovej aleje" na Štefanikovej ulici v Pezinku) a informácia po osadení kvetináčov, že to malo iba rozprúdiť diskusiu.

Prešlo viac ako 6 týždňov, ale sľubovaná diskusia sa ani nezačala. (Ani nezačne)

A už tu máme znova niečo, čo ide mesto urobiť bez toho, aby to prediskutovalo s obyvateľmi a prioritne obyvateľmi, ktorých sa to bytostne bude týkať.

Parkovanie v centre mesta Pezinok

 parkovanie21

 

Zóny bezplatného parkovania

parkovanie22

 

parkovanie23

Za prvú oblasť riešenia zásad bezpečného parkovania je zámerne vybrané centrum mesta a jeho kontaktné zóny (priľahlé ulice). V území bolo identifikovaných niekoľkých negatívnych javov, ktoré sa daný návrh snaží vyriešiť.

Rezidenčné

- problém parkovania pre rezidentov
• počas dňa a hlavne v čase od 15:00 do 17:30
- problém dostať sa do a z dvorov Rodinných domov (ďalej len RD).
• zablokované vstupy, zúžené vstupy
- devastácia predzáhradiek RD
• parkovanie na zeleni, vyvrátené stĺpiky a pod.

Bezpečnostné

- zúžené chodníky zaparkovanými autami
• nemožný prechod pre mamičky s kočiarmi,
• zhoršený pohyb pre seniorov s pomôckami pre pohyb
• nemožný prechod pre imobilné osoby
- zlá viditeľnosť pri priechodoch
• zhoršené rozhľady, slabšia miera reflexov pri reakciách u seniorov a detí

 

(Článok pokračuje pod reklamou)
bmw

Estetické

- zničené verejné priestranstvo
• postupná devastácia zelených plôch
• zaberanie verejného priestranstva: zlá zimná údržba, nemožné zametanie - zničené povrchy
• postupná degradácia povrchov, ktoré nie sú uspôsobené pre zaťaženie autami
• postupná degradácia obrubníkov
• postupná degradácia inžinierskych sietí, ktoré sú umiestnené pod povrchmi, ktoré nie sú dimenzované pre zaťaženie autami

Ekonomické

- slabá obrátkovosť platených parkovacích miest
• platené miesta zabrané rezidentmi znižujú príjem jednak podnikateľov, ale aj mesta

Odporúčam všetkým obyvateľom, aby si predložený materiál prečítali a preštudovali a prípadné návrhy tlmočili svojim poslancom, alebo na najbližšom MsZ, ktoré mesto Pezinok, zastúpené našim primátorom zvoláva systémom ONLINE, na čo v dnešnej dobe nie je dôvod. 

Materiál o parkovaní na webe mesta (klikni na link)


Tags: Doprava, Pezinok

dostaneme vas produkt k zakaznikom ok
Používame cookies
Tento web používá k poskytovaniu služieb cookies. Používaním tohoto webu udeľujete súhlas s využitím cookies.