Požiadal som o informácie k poslancom osobne

Požiadal som všetkých poslancov, aby sami o sebe napísali charakteristiku, ktorá bude umiestnená pod ich menom v štruktúrovanom zozname poslancov na tomto webe. 

Očakával som, že...