(reklama)

6 erb vinosady Obec Vinosady vznikla 1. Februára 1964 zlúčením dvoch obcí: Veľkého Tŕnia a Malého Tŕnia. Obec si dala pekné meno vzhľadom na starobylú tradíciu vinohradníctva a vinárstva. Nachádza sa medzi vinohradníckymi mestami Pezinok a Modra. Celkový počet obyvateľov je 1.207 osôb.
Celková plocha kat. úz. Malé a Veľké Tŕnie je 5.154.602 m2 z toho poľnohospodárska pôda je 3.738.271 m2, nepoľnohospodárska pôda je 1.416.331 m2, lesný pozemok je 821.742 m2, vodná plocha 52.480 m2, zastavaná plocha a nádvorie 397.064 m2, ostatná plocha 145. 045 m2.
Je zložená z dvoch katastrálnych území: Veľkého Tŕnia názvom ,,veľké“, ale plochou menšie, ako
Malé Tŕnie názvom ,,malé“, ale plochou väčšie.
 
Ďalšie informácie o obci priamo na webe obce TU: http://vinosady.sk/index.php/obecvinosady/historia

Najčítanejšie články kategórie

(reklama)

Vinár okresu Pezinok

(reklama)
(Reklama)
(Reklama)
 
Pezinský informačný portál
Verejná skupina · 2 032 členov
Pridať sa do skupiny
Pezinský informačný portál informuje o dianí v celom okrese a zároveň dáva do jedného kalendára všetky podujatia okresu... WWW.okrespezinok.sk (menu:...
 
Používame cookies
Tento web používá k poskytovaniu služieb cookies. Používaním tohoto webu udeľujete súhlas s využitím cookies.