Hľadáme ľudí, ktorí majú záujem spravovať sekciu Vašej obce. Ak máte záujem, kontaktujte nás cez formulár (kontakt). Ďakujeme

 8 erb bahonNajstaršia písomná zmienka o obci (villa Bahun) pochádza z roku 1244, počiatky osídlenia však siahajú až do mladšej doby kamennej, čo dokazujú nálezy neolitného sídliska - volútovej a lengyelskej kultúry, rímsko-barbarského a slovanského sídliska i pohrebiska z doby veľkomoravskej. Od polovice 10. až do 13. storočia obec bola kráľovským majetkom patriacim k bratislavskému hradu, od roku 1306 Martinovi synovi Bugára. 

Ďalši informácie na WiKi

Web obce: http://bahon.sk/

 


 

Ivan Patoprstý


prezentacia starostu

9 erb budmericePrvé zmienky o obci sú z roku 1296. Názov obce, vtedy Kerestúr, pochádza zo slovného spojenia Kereszt Úr, z maďarského Kríž Pána. Budmerický kostol je dodnes zasvätený Sv. Krížu. Počas cisársko – kuruckých bojov boli Budmerice, podobne ako aj iné okolité dediny, vypálené. 11. augusta 1705 v bitke pri Budmericiach, cisárske vojská pod vedením Jána Pálffyho, porazili uhorských povstalcov kniežaťa Františka Rákócziho.

Ďalšie informácie na wiki

Web obce: http://www.budmerice.sk/

 


 

PhDr. Jozef Savkuliak


prezentacia starostu

erb castaLeží na východnom úpätí a rozhraní Malých Karpát a Trnavskej pahorkatiny. Na severe a severovýchode Častá hraničí s obcou Doľany, na severe a severozápade so Sološnicou, na východe je obec Štefanová, juhovýchodne Budmerice a na juhu obec Píla a Dubová.

Ďalšie informácie na wikipédii

WEB obce: https://www.casta.sk/

 

 

 

Robert Lederleitner


prezentacia starostu

erb dolanyNajstaršia písomná zmienka o poddanskej obci /usadlosti/ panstva Červený Kameň je z roku 1390, kedy sa nazývala Ottenthal, čo v preklade z nemčiny znamená Ottovo údolie či údolie Ompitovo. Názov bol pomenovaný podľa cisára Otta II.. Neskôr bol poslovenčený na Ompitál a od konca 16. stor. resp. začiatku 17.stor. sa na základe písomného privilégia udeleného uhorským kráľom Ferdinandom II., stal slávnym trhovým mestečkom na čele s richtárom a bola mu udelená obecná pečať. Ďalšie informácie o obci: https://dolany.sk/index.php/sk/hlavnastranka/o-obci/historia-obce

Ďalšie indormácie na wikipédii

WEB obce: https://dolany.sk/index.php/sk/


 

Jozef MRUŠKOVIČ


prezentacia starostu

4 erb dubovaOd 16. storočia patrila obec k hradnému panstvu Červený kameň. Po tureckých nájazdoch sa tu usadili chorvátski kolonisti. Títo však odišli a obec ostala bez osídlenia. V roku 1590, pričinením grófa Mikuláša Pálffyho bola znovu osídlená. Obec bola od začiatku známa svojimi vínami, vraj najlepšími v červenokamenskom panstve. Obyvatelia sa okrem vinohradníctva zaoberali aj pálením vápna, dreveného uhlia a vyrábaním štekov (drevených kolov). Pokračujte tu: 

Ďalšie informácie na Wikipédii

 

WEB obce: http://dubova.sk/


 

Ľudovít Ružička


prezentacia starostu

erb jablonecPrvá písomná zmienka o obci bola uverejnená v  zbierke dokumentov Imreho Nagya: Codex diplomaticus Andegavesis, kde sa riešili spory o polia, ktoré vyriešil 19.8.1342 krajinský sudca, gróf Pavol. Do roku 1928 používala názov Halmeš. V chotári obce sú bohaté archeologické nálezy z mladšej doby kamennej. Okolie Jablonca, Budmeríc, Vištuka, Báhoňa a Cífera patrilo v 12. a 13. storočí do bratislavského kráľovského hradného panstva. Postupne sa z neho vyčleňovali osady a majetky v prospech služobníkov kráľovského hradu ako forma odmeny za verné služby. Pokračuj tu: https://www.jablonec.sk/o-obci/historia/

Ďalšie informácie na Wikipédii

WEB obce: https://www.jablonec.sk/


 

Pocisk Slavomír

starosta jablonec

prezentacia starostu
erb limbach

Adriana Čechovičová

starosta limbach

prezentacia starostu
erb pila

RNDr. Ing. Mgr. Radovan Mičunek, PhD.

starosta pila

prezentacia starostu
erb slovensky grob

JUDr. Štefan Gašparovič


prezentacia starostu
erb senkviceObec leží v Trnavskej pahorkatine, podcelku v západnej časti Podunajskej nížiny, 26 km severovýchodne od Bratislavy a 6 km východne od mesta Pezinok. Šenkvice sa rozprestierajú v doline Stoličného potoka a južne od obce sa nachádza Šenkvický háj. Obcou prechádza železničná trať Bratislava – Žilina.
 
 

Mgr. Peter Fitz

starosta senkvice

prezentacia starostu
5 erb stefanova

Viliam Tekula


prezentacia starostu
 3 erb vinicnePrvá písomná zmienka o obci sa nachádza na darovacej listine Andreja II. Tomášovi, nitrianskemu županovi, z roku 1208. V nej sa spomína susedná dedina z východnej strany Pezinka pod názvom Villa Suslan, ležiaca na území dnešného Viničného. Ďalšia zmienka je z roku 1256, keď sa pri opise hraníc Pezinka uvádza susedná dedina z južnej strany Šenkvíc pod názvom Susulan. Žili v nej jobagioni – správcovia Bratislavského hradu. Názov obce Suslan alebo Susulan sa uvádza v listinách s latinským textom. Názory historikov na preklad tohto názvu sa rôznia. Historik Ján Stanislav čítal tento názov ako Šušlany – od slova šušlať. Peter Ratkaš čítal názov ako Šušol. Podľa historika Branislava Varsika treba slovo Suslan čítať ako Žúžoľ, alebo Žužľany, čo podľa historického slovníka slovenčiny znamená „uhoľ“ – čierna farba. Branislav Varsik sa domnieval, že názov vznikol podľa čiernej zeme, ktorá sa nachádzala v okolí dediny. Historik Vincent Sedlák interpretoval názov obce zasa ako „uhlie“. Odvodil to od toho, že obyvatelia v blízkom lese vyrábali drevené uhlie. Začiatkom 13. storočia boli všetky dediny a usadlosti v okolí Pezinka, teda aj terajšie Viničné, hospodársky vyvinutými a samostatnými dedinami. Možno práve preto a možno aj pre priaznivé prírodné podmienky osídlilo toto územie nemecké obyvateľstvo. Naša dedina sa v tomto období v historických záznamoch spomína pod názvom Schweisbach, ako aj Swanspoch. 

 
Ďalšie informácie o obci priamo na webe obce TU: http://vinicne.sk/index.php/sprava-obce/historia-obce/ 

Pavel Galamboš


prezentacia starostu
6 erb vinosady Obec Vinosady vznikla 1. Februára 1964 zlúčením dvoch obcí: Veľkého Tŕnia a Malého Tŕnia. Obec si dala pekné meno vzhľadom na starobylú tradíciu vinohradníctva a vinárstva. Nachádza sa medzi vinohradníckymi mestami Pezinok a Modra. Celkový počet obyvateľov je 1.207 osôb.
Celková plocha kat. úz. Malé a Veľké Tŕnie je 5.154.602 m2 z toho poľnohospodárska pôda je 3.738.271 m2, nepoľnohospodárska pôda je 1.416.331 m2, lesný pozemok je 821.742 m2, vodná plocha 52.480 m2, zastavaná plocha a nádvorie 397.064 m2, ostatná plocha 145. 045 m2.
Je zložená z dvoch katastrálnych území: Veľkého Tŕnia názvom ,,veľké“, ale plochou menšie, ako
Malé Tŕnie názvom ,,malé“, ale plochou väčšie.
 
Ďalšie informácie o obci priamo na webe obce TU: http://vinosady.sk/index.php/obecvinosady/historia

Mgr. Ivana Juráčková


prezentacia starostu
erb vistuk

Ing. Mária Vráblová


prezentacia starostu
(Reklama)
(Reklama)
 
Pezinský informačný portál
Verejná skupina · 2 032 členov
Pridať sa do skupiny
Pezinský informačný portál informuje o dianí v celom okrese a zároveň dáva do jedného kalendára všetky podujatia okresu... WWW.okrespezinok.sk (menu:...
 
Používame cookies
Tento web používá k poskytovaniu služieb cookies. Používaním tohoto webu udeľujete súhlas s využitím cookies.