Dajte mi jeden dôvod, prečo by mňa osobne mala zaujímať cesta do vinohradov

Dajte mi jeden dôvod, prečo by mňa osobne mala zaujímať cesta do vinohradov

Dostávam maily s otázkami, ako to vyzerá so vstupom do vinohradov z Myslenickej ulice, kde je už skoro 8 rokov načierno osadená závora, o ktorej vedia poslanci za Grinavu aj mesto Pezinok a nič sa nedeje.

 K tej závore som napísal už 5 článkov

DOPLNENÉ | Každý z nás občas urobí chybu, ale ak ju napravíme stávame sa lepším človekom

Znemožnenie prechodu do vinohradov na Myslenickej ulici v Grinave. Ďalší možný postup

Budú Grinavania potrební iba pri voľbách do samosprávy, alebo sa pre nich aj niečo urobí?

Dnes je to už 20 dní, čo pezinská polícia koná

Odstránenie protiprávneho osadenia uvedeného dopravného zariadenia

 

(Článok pokračuje pod reklamou)
rozmarin
(reklama)

 Aký je dnešný stav?
Taký, ako na začiatku koronakrízy, akurát sa okolo závory (ešte) dá prejsť.

 

  1. Mesto má predmetnú cestu zakreslenú v platnom územnom pláne, ako komunikáciu FUNKČNEJ triedy C (TU). 
  2. Mesto na tejto ceste má funkčné a používane verejné osvetlenie (TU
  3. Mesto vydáva povolenia na osadenie dopravných značiek na tejto ceste (TU).
  4. Mesto aj napriek tomu drží bobríka mlčania a nevyužíva všetky zákonné možnosti v prospech obyvateľov Pezinka a vlastníkov vinohradov, ale svojím nekonaním dáva výhodu jednotlivcovi. (Vysvetlím nižšie)
  5. Polícia vyzvala mesto "zdokladovať" prečo je táto závora osadená, keď polícia na ňu nedala povolenie (TU).
  6. Majiteľ pozemku pod cestou tíško mlčí, veď keď prežil skoro 8 rokov, tak tých posledných 5 mesiacov prežije.

Povedzme si niečo k bodu číslo 6, o ktorý tu dnes ide.

Vo februári 2012 začal platiť zmeny v cestnom zákone, ktoré predpokladali, že na Slovensku je niekoľko tisíc rôznych ciet, ktoré sa tu roky používajú pre obyvateľov a podnikateľov, ale na ktorých neboli z rôznych dôvodov zapísané ťarchy prechodov a podobných bežných záležitostí.

Legislatívci vtedy dali šancu samosprávam napraviť tento stav v prospech obyvateľov a ich dlhoročných zvyklostí  a do cestného zákona dali PRECHODNÉ USTANOVENIA s dostatočnou časovou rezervou (8 rokov) na nápravu tohto stavu.

Nás pri tejto ceste zaujíma paragraf 24 písmeno e (§ 24e) (Cestný zákon tu)

§ 24e
Prechodné ustanovenia
Pozemky, ktoré nie sú vo vlastníctve štátu a v správe Slovenskej správy ciest alebo ministerstva, vo vlastníctve Národnej diaľničnej spoločnosti, samosprávneho kraja alebo obce z dôvodu, že dosiaľ nedošlo k ich majetkovoprávnemu vysporiadaniu a nachádzajú sa pod diaľnicami, cestami alebo miestnymi komunikáciami v užívaní, možno vo verejnom záujme vyvlastniť. Vyvlastňovacie konanie sa začína na návrh príslušného vlastníka diaľnice, cesty alebo miestnej komunikácie podľa § 3d, pričom návrh na vyvlastnenie práv k takýmto pozemkom môže podať najneskôr 31. decembra 2020.

Teraz už každý pochopil, prečo majiteľ pozemku "potrebuje" vydržať 5 mesiacov, ale som presvedčený, že nikto z Vás nechápe, prečo mesto nevyužije JEDINÚ ZÁKONNÚ MOŽNOSŤ, ako predmetnú cestu udržať pre obyvateľov, cyklistov, turistov a majiteľov vinohradov a lesov, ale svojou nečinnosťou napomáha jednotlivcovi. 
Nikto nedokáže pochopiť, že mesto nevyužije všetky zákonné možnosti na udržanie jedného zo vstupov do vinohradov.

 Rekapitulácia:
- Toto ustanovenie sa do zákona dostalo vo februári 2012
- Niekedy v lete 2012 sa prvýkrát, podľa brata majiteľa pozemku, na tejto ceste objavila závora . (Náhoda, alebo znalosť zákonov)
- Pezinská samospráva má od tohto času skoro 8 rokov na využitie tohto paragrafu v prospech obyvateľov Pezinka.
- Do apríla 2020 sa dá s veľkou dávkou predstavivosti "predpokladať", že si samospráva nevšimla tento paragraf, ale od tej doby o tejto možnosti riešenia vedia všetci poslanci!

Je ničnerobenie poslaním samosprávy?
Kde sú poslanci?
Ktorý poslanec sa týmto problémom zaoberá v prospech obyvateľov Pezinka? 

 

Posunieme sa v čase.
Čo sa môže stať (a asi stane) po 1.1.2021?

 V momente, keď si všetci pripijeme na Nový rok 2021 sa právny stav dostane do takejto roviny:

Majiteľ pozemku pod cestou môže okamžite svoj pozemok ohradiť. Nebude existovať zákonný dôvod, ako mu v tom zabrániť a v tomto momente sa postavím na stranu majiteľa (potom už iba pozemku) a budem ho obhajovať, lebo bude už pod ochranou zákona.

Tí čo sa teraz tešia, že majú kľúčik od závory, si ho naďalej môžu vo vrecku čičíkať. ;-) 

V tom momente ZMIZNE ďalšia prístupová cesta do vinohradov.

Ľudia sa čiastočne presunú na tú strmú hlinenú cestu trocha východnejšie.
ALE POZOR! Ani tá nie je celá na mestských pozemkoch a tam môžu aj títo majitelia zabrániť od tohto dátumu prechodu, tiež z dôvodu, že skončilo prechodné obdobie!

V Limbachu sa už obyvatelia sťažujú, že veľa áut chodí okolo ich "tichého údolia" do grinavských vinohradov a na Grinavské jazerá. Dá sa očakávať, že si budú chrániť svoje a osadia (zákonne) závoru na konci svojho územia.

A takto si tu budujeme cykloturistiku a pešiu turistiku (som zvedavý na nový projekt Grinavskej zákruty), kde vlastne bude cyklocesta pokračovať? Budeme mať povestnú Grinavskú zákrutu, ktorá nebude nikde pokračovať. 
Takto tu pomáhame rozvoju vinárstva.
Takto tu pomáhame rozvoju turistiky.
Takto tu pomáhame rozvoju mesta Pezinok.
Takto si tu žijeme!
 
  
 

Vrátim sa k nadpisu článku a položenej otázke

Dajte mi jeden dôvod, prečo by mňa osobne mala zaujímať cesta do vinohradov, keď ryby nechytám, nevlastním ani meter štvorcový vinohradu ani lesa, do vinohradu chodím peši. Nemalo by to viac zaujímať Vás, ktorí tam máte svoje záujmy, svoje vinohrady, svoje lesy, možno aj budúce stavebné pozemky?

Vaše dôvody prečo by som sa tejto téme mal venovať (ak nejaké nájdete) prosím napíšte nižšie pod článkom "Pridať komentár".
Ďakujem.  

 

 

Slavomír Repka
Pezinok je krásne mesto pre šťastný život

analyza
(reklama)
Copyright © Slavomír

Počet návštev od 1.1.2020

Počet návštev článkov
1278475
Pezinský informačný Portál
Free Joomla templates by Ltheme