renault arcana
(reklama)
Výrub 100 ročnej lipy pri poliklinike

Výrub 100 ročnej lipy pri poliklinike

Posledné dni sa vedie na Facebook-u diskusia ohľadom žiadosti o výrub 100 ročnej lípy pri poliklinike (Moyzesova ulica). Túto lipu je podľa žiadosti potrebné odstrániť z dôvodu prestavby križovatky.
 Predmetná križovatka sa bude prestavovať z dôvodu nutnosti zabezpečiť lepšiu priechodnosť k záchytnému prakovisku pri železničnej stanici (Záchytné parkovisko Pezinok (FOTO 21.10.2019))

Myslím si, že je jasné, že musíme chrániť každú zeleň v rámci mesta, ale ako každé "za záchranu" má aj svoje "proti".
Dôvody "za záchranu" si každý vymenuje sám, ale pár "proti (záchrane)" vymenujem na základe môjho osobného pohľadu na tvári miesta ja. 
Záchytné parkovisko (viď. článok) bude mať veľkú kapacitu a tým pádom sa musí zabezpečiť dostatočný prístup k danému parkovisku z oboch strán (Moyzesová ul. a Drevárska ul.). 
V prípade ak sa toto nedostatočne zabezpečí, tak si v čase špičiek vytvoríme neskutočne dlhé kolóny v rámci mesta.

(Článok pokračuje pod reklamou)
uctovnictvo
(reklama)Osobne som sa bol pozrieť na predmetnú lipku a ako šofér, ktorý sa po Pezinku denne pohybuje (svojim amatérskym pohľadom) musím napísať, že križovatku je nutné podstatne rozšíriť, pričom práve predmetná lipa stojí (už skoro 100 rokov) na miestach kde je nutné a možné túto križovatku upraviť.

FOTO 5. 11. 2019 cca 12:30: 
  lipa pri nemocnici 2

lipa pri nemocnici 3

lipa pri nemocnici 5

Predpokladám, že v miestach kde sa nachádza predmetná lipa, je nutné vybudovať pre plynulú cestnú prevádzku min. 3 plnohodnotné jazdné pruhy, PLUS bezpečnostné prvky a chodníky. Nezabúdajme, že sme pri poliklinike, kde je predpokladaný výskyt chorých a imobilných, alebo starších občanov a tieto prvky musia byť dostatočne dimenzované.

Má nám byť ľúto za jednou lipou, ale uvedomme si, že jedna LIPA nemôže brániť rozvoju mesta a mestskej dopravy.


Riešenie: Investorovi prikázať namiesto jednej Lipky vysadiť (napr.) 10 hodnotných stromov v rámci mesta, kde to určí mesto a v najbližšom možnom termíne výsadby.

Verte, že ak by sa znížila prejazdnosť tejto križovatky na úkor lipy, tak by sme to všetci ofrflali, bez rozdielu, či sme chodec, cyklista, ale vodič.  


Slavomír Repka
Pezinok je krásne mesto pre šťastný život


 

renault arcana
(reklama)
Pezinský informačný Portál