Nové články už tu:

onlineOK logo 400


Transparentné výberové konanie? Toto sme chceli?

Transparentné výberové konanie? Toto sme chceli?

User Rating: 0 / 5


Výberové konanie na riaditeľa Mestského podniku služieb

 
Poďme po poriadku

Mesto Pezinok vypracovalo Zásady výberu riaditeľov mestských organizácií Mesta Pezinok (na webe mesta Pezinok) (záloha na tomto webe).


Rozoberme si jednotlivé body (nie všetky, iba tie sporné) tohto materiálu


Ciele a hodnoty - Proces výberového konania a jeho výsledok musia byť zmysluplné (efektívny proces), ale aj dôveryhodné (transparentný proces). Tomuto nie je čo vytknúť.
(Aké malo byť) Zloženie výberovej komisie:
• Poslanec Mestského zastupiteľstva
• Odborník z danej oblasti (z PKC a MPS)
• Externý odborník za podnikanie
• Interný odborník z Mestského úradu Pezinok (vedúci útvaru, alebo predseda odborovej organizácie)
• Externý odborník z oblasti pôsobenia mestského podniku (napr. riaditeľ podobnej inštitúcie z iného mesta)


Pozor. Zloženie komisie, ktoré určil primátor je toto:
komisia
Z videa z druhého kola, ktoré bolo online som bol presvedčený, že päťčlenná komisia bola v tomto zložení: 

1. Jozef Chynoranský - poslanec MsZ (predseda komisie)
2, Kvetoslava Štrbová - poslankyňa
3. Jana Lehocká - prednostka MsÚ
4. Jaroslav Chrapko - odborná verejnosť
5. Zuzana Roncová - referát ľudských zdrojov - (Dozor nad správnosťou procesu)

Pristavím sa pri definícii jedného člena komisie:
"Externý odborník z oblasti pôsobenia mestského podniku" (napr. riaditeľ podobnej inštitúcie z iného mesta)
- zadefinované v pravidlách pre výberové konanie pre piateho člena komisie, ktoré sa neskôr počas procesu "upravilo" na:
externý odborník z oblasti kultúry.
!!!

Zjavne je myslený pán Ivan Koska, ktorý sa dokonca nezúčastnil druhého (rozhodujúceho) kola. 
Nepoznám Ivana Kosku a ospravedlňujem sa mu, za tieto vety (ozaj úprimne), ale myslím si, že pán Ivan Koska bude veľmi dobrý hudobník, keď si čítam informácie o ňom na webe (ozaj si všetci prečítajte), ale nie je to človek, ktorý by dokázal hodnotiť kvality uchádzačov o riditeľa Mestského Podniku Služieb.


Myslí si niekto, že tento výber členov do komisie je/bol transparentný a smerovaný k najlepšiemu transparentnému výsledku, keď výberová komisia nedokázala dodržať ANI SVOJE pravidlá výberu?


 

(Článok pokračuje pod reklamou)
analyza
(reklama)

 


DRUHÉ kolo výberového konania

Toto je už zaujímavejšia etapa výberového konania, pretože už aj verejnosť ho mohla (a mala) sledovať.
Zo smútkom v duši musím napísať, že nezáujem Pezinčanov o tento proces ma zaskočil. Jediná poslankyňa, ktorá sa stále zaujíma o Pezinok a aj na tomto vypočutí SAMA zastupovala verejnosť je prof. Ing. Elena Žárska, CSc. (Online prenos sledovalo v jednom momente max. 28 divákov z 24 tisíc obyvateľov)


Aj v mene Pezinčanov prof. Žárskej za účasť a záujem aktívne zastupovať obyvateľov, ďakujem.


Síce pán Chynoranský ako verejnosť na tomto procese privítal aj primátora Igora Hianika a jeho kolegyne, ale podľa môjho názoru a v princípe aj podľa dokumentu, ktorý uvádzam na začiatku sa tam pán primátor nemal dôvod nachádzať (pokiaľ dôveruje svojim rozhodnutiam). 
Myslím si, že doba, keď predchádzajúci primátor bol všade, by už mala byť preč!
 

Do druhého kola postúpili: 
mena
 
Myslím si, že je jasné, že sa nevyjadrujem k pánom, ktorí postúpili do druhého kola, ale k procesom, ktoré viedli k záverečnému rezultátu, ktorý nie je správny a mal by sa celý proces opakovať.
 
Ak má obyvateľ Pezinka záujem o lepší Pezinok, mal by si nájsť čas a pozrieť video z výberového konania a životopisy oboch kandidátov a svoje "vnútorné rozhodnutie" by mal porovnať s rozhodnutím komisie.
 

Životopisy kandidátov:

Dušan Chudý - download životopis
Javer Gusejnov - download životopis

Výcuc z oboch životopisov (Životopisy si môžete pozrieť na linku vyššie)
Dušan Chudý - skúsenosti a prax
Obchodný riaditeľ
2017 – 2018 DOXX Stravné lístky, s.r.o.
Obchodný riaditeľ
2015 - 2016 AB Facility
Riaditeľ
2003 – 2015 Sodexo
Obchodný riaditeľ
2001 - 2003 Eurest
Obchodný a marketingový riaditeľ
1996 - 2000 Ticket Restaurant
Vzdelanie
1983 - 1988 Univerzita Komenského, Bratislava, Matematicko-fyzikálna fakulta
1995 - 1998 City University, Bratislava, v licencii britskej The Open University
 
JAVER GUSEJNOV - skúsenosti a prax
- 01.2018–Súčasnosť Právnik
IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže, Bratislava (Slovensko)
- 08.2018–Súčasnosť Prezident
Slovenský minifutbalový zväz, Pezinok (Slovensko)
- 03.2017–12.2017 Riaditeľ kancelárie Generálneho riaditeľa
IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže, Bratislava (Slovensko)
- 01.2017–03.2017 Odbor legislatívno-právny - hlavný štátny radca
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, Bratislava (Slovensko)
- 04.2016–12.2016 SK PRES - R&D policy officer
Stále zastúpenie SR pri EÚ, Brusel (Belgicko)
- 29/7/19 © Európska únia, 2002-2019
▪ príprava podkladov na rokovanie pracovných skupín v Rade EÚ
- 10.2015–04.2016 Odbor aproximácie práva - štátny radca
Úrad vlády SR, Bratislava (Slovensko)
- 01.2012–11.2015 Konateľ
Caspian Trading & Consulting s. r. o., Pezinok (Slovensko)
- 05.2013–12.2013 Právna stáž
Liga lidských práv, Brno (Česko)
▪ stáž so zameraním na zdravotnícke právo
VZDELÁVANIE A PRÍPRAVA
- 26.06.2018 Doktor práv EKR úroveň 7
- 22.06.2010–08.06.2015 Magister EKR úroveň 7
Masarykova Univerzita (Právnická fakulta), Brno (Česko)
- 01.09.2005–30.06.2010 Maturita EKR úroveň 4
Spojená škola Metodova 2, Bratislava (Slovensko)
▪ Biligválne štúdium v slovenskom a francúzskom jazyku so zameraním na prírodovedné predmety
- 05.11.2013–12.11.2013 Non-formal Education Training Course - "Youth Peace Builders"
Youth Initiative for Dialogue and Cooperation - Bitola, Bitola (Severné Macedónsko)

Už tu som zbystril pozornosť, pretože už pri porovnaní týchto životopisov som mal dosť vytvorený názor v zmysle odbornosti (kto má väčšie skúsenosti so "štátnym aparátom", ktorý sa veľmi, ale veľmi odlišuje od súkromného sektora). Keď som si k tomu vypočítal vek a spojil som si to s mladým primátorom, mladým tímom poslancov, mladým tímom na MsÚ a predvolebnými témami, tak som kandidáta mal jasného. Ale preštudujte si to všetci sami, aby ste neboli ovplyvnený mojim názorom).

Video na youtube z výberového konania: 

 
 

 
Po zhliadnití online prenosu som mal víťaza jasného. Keďže si rád veci potvrdzujem, tak som si predmetné prezentácie ešte raz pozrel aj s poznámkami a moje rozhodnutie sa iba potvrdilo.
Prečo si myslím, že dané konanie by malo byť zrušené?

Výchádzam aj z predvolebných sľubov o transparentnom konaní, "mladej krvi", ktorá príde na mesto s mladým primátorom aj jeho tímom.
Predvolebný tím pána primátora (Zakrúžkovaní sú poslanci, ktorí sú v MsZ):
poslanci12
 

Hlavný dôvod, prečo by toto výberko nemalo platiť, vychádza priamo z porušenia vlastných postupov, ktoré mesto navrhlo pre daný proces.


pokyny1
 

Výsledný návrh komisie (fanfáry!)

kandidát

EŠTE RAZ:

Postup pre výberové konanie hovorí:
... Komisia môže odporúčať nižší počet uchádzačov, ale musí odporúčať aspoň dvoch. ...
Komisia na záver hovorí:
... Odborná komisia na základe všetkých zhromaždených materiálov, vystúpení kandidátov, svojho hodnotenia a následného hlasovania odporučila primátorovi Igorovi Hianikovi navrhnúť na mestskom zastupiteľstve pána Ing. Dušana Chudého ako najvhodnejšieho kandidáta na pozíciu „Riaditeľ Mestského podniku služieb v Pezinku“.
Komisia sa nás snaží presvedčiť, že:
2 = 1
 

Zo záverečnej správy je jasné, že primátor Pezinka, Ing. Igor Hianik, tento matematický nezmysel prijal.

hianik
Ešte raz v textovej podobe: 

Primátor Pezinka Igor Hianik akceptoval rozhodnutie komisie a dňa 23.08.2019 sa stretol s odporúčaným kandidátom na pozíciu riaditeľa MPS. Po tomto stretnutí sa primátor stotožnil s návrhom komisie.

 

Prečo sme sa v rámci deklarovanej TRANSPARENTNOSTI dostali do stavu, že nedokážeme dodržať ani vlastné pravidlá (ktoré sú vcelku dobré), je už na poslancoch, alebo na pánovi primátorovi.

 

PS: Negarantované správy JPP (alebo "Hovorí sa po Pezinku").
1. Jedna Pani Povedala, ževraj sa s víťazným kandidátom na riaditeľa MPS pozná pani prednostka. Ak je to pravda, tak by to mala vedieť aj komisia a pani prednostka nemala hlasovať, respektíve sa mala z komisie vylúčiť v momente keď daný kandidát podal prihlášku. (neviem to potvrdiť ani vyvrátiť, ale poslanci by sa na to pani prednostky mali opýtať, možno JPP mala pravdu)
2. Možno je v tom primátor nevinne a komisia mu iba naschvál dala iba jedno meno, aby si nemohol vybrať. Uvidíme a počkáme si.
3. Požiadal som MsÚ podľa 211 aj o vyjadrenia členov komisie a hlasovanie, ktoré ak to obdržím tak doplním do článku (takže sa tu občas vráťte).
4. V stredu 4.9.2019 sa vyberá riaditeľ/ka Mestského kultúrneho centra. Tiež to bude takto prebiehať?
5. Nečakám s článkom do doručenia materiálov podľa 211, nakoľko sa hovorí, že sa chce zvolať mimoriadne MsZ na menovanie riaditeľov skôr, ako to bolo teraz určené (najbližšie riadne MsZ).

Tento článok zašlem všetkým poslancom na ich verejné emailové adresy, ale záver už si musí urobiť každý poslanec a obyvateľ Pezinka sám.

Prečítajte si aj:  Pravda o zmene organizácie dopravy na Myslenickej ulici

Slavomír Repka
Pezinok je krásne mesto pre šťastný život

analyza
(reklama)
Copyright © Slavomír

Počet návštev od 1.1.2020

Počet návštev článkov
1317587
Pezinský informačný Portál
Free Joomla templates by Ltheme