Otvorme občiansku diskusiu o pripravovaných zmenách v parkovacej politike mesta Pezinok. Dotkne sa každého

Otvorme občiansku diskusiu o pripravovaných zmenách v parkovacej politike mesta Pezinok. Dotkne sa každého

Mám dojem, že nestačil Taktický urbanizmus (Kvetináče pre vitalitu Pezinka. Analýza vzniku "stromovej aleje" na Štefanikovej ulici v Pezinku) a informácia po osadení kvetináčov, že to malo iba rozprúdiť diskusiu.

Prešlo viac ako 6 týždňov, ale sľubovaná diskusia sa ani nezačala. (Ani nezačne)

A už tu máme znova niečo, čo ide mesto urobiť bez toho, aby to prediskutovalo s obyvateľmi a prioritne obyvateľmi, ktorých sa to bytostne bude týkať.

Parkovanie v centre mesta Pezinok

 parkovanie21

 

Zóny bezplatného parkovania

parkovanie22

 

parkovanie23

Za prvú oblasť riešenia zásad bezpečného parkovania je zámerne vybrané centrum mesta a jeho kontaktné zóny (priľahlé ulice). V území bolo identifikovaných niekoľkých negatívnych javov, ktoré sa daný návrh snaží vyriešiť.

Rezidenčné

- problém parkovania pre rezidentov
• počas dňa a hlavne v čase od 15:00 do 17:30
- problém dostať sa do a z dvorov Rodinných domov (ďalej len RD).
• zablokované vstupy, zúžené vstupy
- devastácia predzáhradiek RD
• parkovanie na zeleni, vyvrátené stĺpiky a pod.

Bezpečnostné

- zúžené chodníky zaparkovanými autami
• nemožný prechod pre mamičky s kočiarmi,
• zhoršený pohyb pre seniorov s pomôckami pre pohyb
• nemožný prechod pre imobilné osoby
- zlá viditeľnosť pri priechodoch
• zhoršené rozhľady, slabšia miera reflexov pri reakciách u seniorov a detí

(Článok pokračuje pod reklamou)
webdesign 
(reklama)

Estetické

- zničené verejné priestranstvo
• postupná devastácia zelených plôch
• zaberanie verejného priestranstva: zlá zimná údržba, nemožné zametanie - zničené povrchy
• postupná degradácia povrchov, ktoré nie sú uspôsobené pre zaťaženie autami
• postupná degradácia obrubníkov
• postupná degradácia inžinierskych sietí, ktoré sú umiestnené pod povrchmi, ktoré nie sú dimenzované pre zaťaženie autami

Ekonomické

- slabá obrátkovosť platených parkovacích miest
• platené miesta zabrané rezidentmi znižujú príjem jednak podnikateľov, ale aj mesta

Odporúčam všetkým obyvateľom, aby si predložený materiál prečítali a preštudovali a prípadné návrhy tlmočili svojim poslancom, alebo na najbližšom MsZ, ktoré mesto Pezinok, zastúpené našim primátorom zvoláva systémom ONLINE, na čo v dnešnej dobe nie je dôvod. 

Materiál o parkovaní na webe mesta (klikni na link)

Slavomír Repka
Pezinok je krásne mesto pre šťastný život

talia
(reklama)
Copyright © Slavomír

Počet návštev od 1.1.2020

Počet návštev článkov
1278272
Pezinský informačný Portál
Free Joomla templates by Ltheme