Článok na požiadanie poslanca Rybára. Napíšem o tom, lebo som to sľúbil

Článok na požiadanie poslanca Rybára. Napíšem o tom, lebo som to sľúbil

Slavo, je toto podľa Teba konflikt záujmov? 

Odpoveď nájdete na konci článku, ale popíšem, čo všetko k tomu predchádzalo, aby sme sa, ako tak, dostali do obrazu posledných rokovaní MsZ v Pezinku

Zúčastňujem sa ako divák posledných zasadaní MsZ a občas aj verejne kladiem otázky, ako napríklad tu: Budú Grinavania potrební iba pri voľbách do samosprávy, alebo sa pre nich aj niečo urobí? , alebo tu: Naplnil nový primátor Igor Hianik očakávania voličov za prvý rok vo funkcii?.

Posledné MsZ z 18.5.2020 začínalo veľmi zle, pričom by si obyvateľ Pezinka mal nájsť 9 minút svojho času, aby si pozrel, ako to začínalo. Video sa spúšťa v danom čase. Tých 9 minút na pozeranie by malo stačiť (Video TU).

Poslanec Šípoš tam poukazuje na slovíčko "spravidla" a o tom som napísal tento článok: Poslanec Šípoš sa SPRAVIDLA nezvykol mýliť, ale poslednú dobu tomu tak nie je

(Článok pokračuje pod reklamou)
webdesign 
(reklama)

Po skončení zastupiteľstva sme sa trocha rozprávali s poslancom Rybárom o našich (odlišných) pohľadoch na niektoré veci a časom sa okolo nás zhrklo dosť poslancov už na terase pred vchodom do PKC. Do diskutujúceho kĺbka sa pridali, či už aktívne, alebo neaktívne aj ďalší poslanci, (chcelo by sa napísať klubu Hianik, ale takýto klub v MsZ Pezinok oficiálne nemáme), takže napíšem niektorí poslanci združení okolo primátora. Nakoniec sa tam zastavil aj pán primátor Hianik.

Z tejto diskusie vyplynulo, napríklad aj:

- Prečo sa nepozriem, ako sa peniaze prerozdeľovali za Solgu a teraz to isté kritizujem (Poslanec Macháč)
Moja odpoveď: Preto voliči zvolili nových ľudí, aby sa to isté znovu nerobilo. A robí sa. Preto to kritizujem.

- Že celé to "divadielko" je iba obyčajná obštrukcia. (Poslanec MsZ a NR SR Kremský)
Moja odpoveď: Ak upozornenie poslanca na porušovanie (sústavné) vlastného, poslancami schváleného rokovacieho poriadku a zákona o obecnom zriadení poslanec nazve "obštrukciou", tak to nevidím ružovo s NOVOU KULTÚROU, ktorá v princípe mala prísť odstavením SMERU-SD od vládnutia.

 - Ako na to prídu deti, ktoré nechodia do žiadného klubu, že dotácie klubov sa nebudú krátiť a všetci by dostali plnú prisľúbenú sumu (poslanec Rybár).
Dotáciami klubov sa podporujú AKTÍVNE deti, práve preto, že aktivita pomáha budúcnosti. Ak zoberieme peniaze aktívnym deťom, tak ich presúvame do kolónky neaktívne deti, čo by nemal byť náš cieľ. Už aj na volebný slogan primátora Hianika "Aktívne mesto"!


Vrátim sa na začiatok, k odpovedi poslancovi Rybárovi na otázku: Slavo, je podľa Teba konflikt záujmov, ak predseda akéhokoľvek klubu zároveň rozhoduje o dotáciách pre kluby a následne aj lobuje za pridelenie týchto peňazí? 


ÁNO, podľa mňa je to konflikt záujmov. A ako taký by ho bolo dobré odstrániť pre budúci rok. ALE ...

  1.  Dnes ú takéto pravidlá, ktoré ste si ako poslanci schválili a preto by ste ich mali BEZ VÝHRAD (do zmeny) rešpektovať.
  2. Už dnes by ste sa mali baviť o nových pravidlách, kde by sa tento konflikt záujmov odstránil pre ďalšie roky.
  3.  Toto neplatí iba pre športové kluby, ale aj kultúrne a sociálne... 

ALE hlavne tento princíp by sa mal aplikovať na každý konflikt záujmu, každého poslanca, ak sa hlasuje o čomkoľvek, kde on sám má určitý, či už osobný, alebo podnikateľský záujem, alebo má osobný vzťah k subjektu, ktorý o niečo žiada.
Dám pár príkladov, kde by poslanec (ktorého sa to týka) mal pred hlasovaním oznámiť plénu, že on NEBUDE hlasovať (vyberá kartu), lebo daná téma sa ho osobne dotýka.

  •  Ak mám, alebo kupujem pozemky v lokalite, kde poslanci budú schvaľovať zmenu Územného plánu mesta na stavebú lokalitu
  • Ak som založil nejaký klub a ide sa schvaľovať preň dotácia
  • Ak sa ide schvaľovať (už opäť 25.6.2020) zmena v okolí Pezinského zámku a mám k tomu akýkoľvek, hoci aj súkromný, alebo osobný vzťah
  • Ak chcem niečo stavať v lokalite mesta a žiadam o to prostredníctvom MsZ
  • Jednoducho vždy by poslanec nemal hlasovať, ak z hlasovania plynie akákoľvek výhoda pre neho samotného, alebo jeho rodinného príbuzného, alebo osobného priateľa

Bohužiaľ, viem, že toto už nie je o pravidlách a ich nastavení, ale o morálnych hodnotách a integrite dotyčnej osoby, ktoré sa veľmi ťažko kontrolujú (aj keď na vonok je ich vidieť, aký to paradox), ale áno, takto by to správne malo byť.

 Fotografie ilustračné z FB a www.okrespezinok.sk

Slavomír Repka
Pezinok je krásne mesto pre šťastný život

talia
(reklama)
Copyright © Slavomír

Počet návštev od 1.1.2020

Počet návštev článkov
1278272
Pezinský informačný Portál
Free Joomla templates by Ltheme