Nové články už tu:

onlineOK logo 400


Načo máme Etický kódex volených predstaviteľov samosprávy Mesta Pezinok?

Načo máme Etický kódex volených predstaviteľov samosprávy Mesta Pezinok?

vážia si dôveru voličov, ako aj celej verejnosti, chcú budovať dôveru medzi obyvateľmi a volenými predstaviteľmi, s cieľom plniť svoje úlohy efektívne a budovať otvorenú a transparentnú samosprávu.

Celý kódex nájdete kliknutím na tento link

 

 Článok II. (Všeobecné zásady a etické princípy)
4. (Výber z bodu)
Volený predstaviteľ sa zdrží takého správania a konania, ktoré by pri výkone funkcie priamo alebo nepriamo uprednostnilo súkromný záujem jeho, jeho príbuzných, iných jednotlivcov alebo skupín jednotlivcov s cieľom získať priamy alebo nepriamy profit (čestnosť).
5. (Výber z bodu)
Pri výkone svojich rozhodovacích právomocí koná volený predstaviteľ nestranne a profesionálne a rozhoduje sa výlučne na základe riadne zisteného skutkového stavu veci, pričom dbá na rovnosť účastníkov, správa sa tak, aby nenarúšal dôveru verejnosti v nestrannosť a objektívnosť svojho rozhodovania, bez osobnej predpojatosti alebo predsudkov (objektivita). 

 

Primátor mesta Pezinok Ing. arch. Igor Hianik nástupom do funkcie nastavil určité pravidlá vo všetkých oblastiach riadenia mesta. Nehodnotím, či ich nastavil správne, alebo nesprávne, ale beriem ich za fakt. 

Jedným z týchto pravidiel je aj informovanie smerom k obyvateľom, kde túto komunikáciu nastavil prostredníctvom Facebooku, TV Pezinok a novín Pezinčan. Obyvatelia to akceptujú a v týchto médiách hľadajú informácie a odpovede
Človek by predpokladal, že aj poslanecký zbor príjme toto nastavenie a bude svojich voličov informovať prostredníctvom týchto kanálov. A samozrejme aj odpovedať na otázky obyvateľov.

Predpoklad je zaujímavá "vec", ale skutočnosť je úplne inde.

Koľko obyvateľov sa musí opýtať poslanca, aby dostal jeho odpoveď?
15? 30? 100?

Nemala by stačiť otázka od jedného jediného obyvateľa, voliča?

grell do clanku

Link na predmetný post na FB

Ignorovanie otázok voličov neevokuje niečo, čo sa nezlučuje s Kódexom voleného zástupcu?

Potom si voliči kladú otázky, prečo za to naši poslanci nebojujú? Majú nejaký profit z daného protizákonného stavu? Aký? Koľko? Prečo? Ako môže náš poslanec "zapredať" robotu našich starých rodičov jednotlivcovi? A mnoho podobných. 
A verte, že tieto otázky som si nevymyslel, iba som ich prerozprával z debát s ľuďmi v Grinave.

Sú už nahnevaní, ale ako býva "zvykom", každý je radšej ticho a niekto z tých starších, ktorí tu cestu stavali nepozná FB ani internet. A niektorí aj povedia, aj sa pýtajú a potom dostávajú odpovede v zmysle, že to je "hra" jedinca proti jedincovi v prospech iného jedinca. 

 Priatelia Grinavania, nikdy som pri práci za VAŠU cestu nebojoval za akéhokoľvek jedinca. Vždy som bojoval za právo zákona, ktoré je na VAŠEJ strane (ešte asi do 31.12.2020). Ja sám chodím do vinohradov okolo škôlky, chodím tam na biku a koniec Myslenickej mám úplne od ruky. Nebojujem za "jednotlivca" (ako sa niekto snaží povedať obyvateľom), ale vždy a za každej situácie bojujem proti neprávosti. A závora na ceste bez povolenia je neprávosť. Vypúšťanie žumpy do dažďovej kanalizácie je neprávosť. Čierne skládky vo vinohradoch sú neprávosť. 


Články o ČIERNEJ STAVBE  (od marca 2020)
(závora na Myslenickej ulici pred vstupom do vinohradov)

Aká hra sa hrá okolo protiprávnej závory na Myslenickej ulici v Grinave? VYSOKÁ
Správa pre obyvateľov Grinavy, ale aj celého Pezinka. Zahoďte ružové okuliare 
Odstránenie protiprávneho osadenia uvedeného dopravného zariadenia
Budú Grinavania potrební iba pri voľbách do samosprávy, alebo sa pre nich aj niečo urobí?
Znemožnenie prechodu do vinohradov na Myslenickej ulici v Grinave. Ďalší možný postup
DOPLNENÉ | Každý z nás občas urobí chybu, ale ak ju napravíme stávame sa lepším človekom


Slavomír Repka
Pezinok je krásne mesto pre šťastný život

webdesign 
(reklama)
Copyright © Slavomír

Počet návštev od 1.1.2020

Počet návštev článkov
1323014
Pezinský informačný Portál
Free Joomla templates by Ltheme