Nové články už tu:

onlineOK logo 400


Dnes je to už 20 dní, čo pezinská polícia koná

Dnes je to už 20 dní, čo pezinská polícia koná

Chce byť Pezinok super mestom s prístupom do Malých Karpát a Pezinských viníc, kde urobíme pre turistov všetko, čo je k tomu potrebné, alebo sa budeme izolovať?

 Téma protizákonne (bez povolenia) osadenej závory na konci Myslenickej ulice rezonuje Pezinkom už viac ako 3 mesiace.

Dodnes sa (pravdepodobne) nepodarilo mestu Pezinok požiadať o odstránenie čiernej stavby, predmetnej rampy, ktorá je:

- protiprávne postavená (bez povolenia DI PZ aj bez povolenia mesta) Viac informácii tu Budú Grinavania potrební iba pri voľbách do samosprávy, alebo sa pre nich aj niečo urobí?

 - z bezpečnostného hľadiska je zdraviu nebezpečná (samé ostré hrany). Predstavte si, že Váš syn náhodou neubrzdí pred touto závorou.ostra rampa

- bráni riadnemu a bezpečnému prejazdu do vinohradov


(Článok pokračuje pod reklamou)
analyza
(reklama)

 Vy ako obyvateľ Pezinka si nemôžete ani na svojom ohradenom dvore postaviť altánok bez oznámenia na mestský úrad a niekto si zabetónuje rampu na ceste, ktorá sa skoro 70 rokov používa a mesto nechce požiadať staviteľa o odstránenie.
Mesto dáva ľuďom príklad, ako môžu načierno osadiť čo chcú a nebudú sankcionovaní!
To je tá sľubovaná rovnosť pre každého?

V zmysle cestného zákona má mesto Pezinok  čas IBA do 31.12. 2020 využiť prechodné ustanovenie:
§ 24e
Pozemky, ktoré nie sú vo vlastníctve štátu a v správe Slovenskej správy ciest alebo ministerstva, vo vlastníctve Národnej diaľničnej spoločnosti, samosprávneho kraja alebo obce z dôvodu, že dosiaľ nedošlo k ich majetkovoprávnemu vysporiadaniu a nachádzajú sa pod diaľnicami, cestami alebo miestnymi komunikáciami v užívaní, možno vo verejnom záujme vyvlastniť. Vyvlastňovacie konanie sa začína na návrh príslušného vlastníka diaľnice, cesty alebo miestnej komunikácie podľa § 3d, pričom návrh na vyvlastnenie práv k takýmto pozemkom môže podať najneskôr 31. decembra 2020.


Argumentácia
  • Mesto sa tvári, že predmetná cesta nie je vo vlastnícve mesta.
  • VVDP Karpaty sa tvári, že táto cesta nepatrí družstvu.

Práve pre tieto nezrovnalosti platí prechodné ustanovenie cestného zákona (vyššie), ktoré v prospech obyvateľov má a musí mesto Pezinok využiť, nakoľko cestu nemôže vlastniť súkromná osoba!

Ak to mesto Pezinok v zastúpení primátora neurobí, tak táto cesta v tom termíne ZANIKNE DEFINITÍVNE.

 

Argumentácia, prečo má táto cesta patriť mestu

1. Túto cestu môžu využívať, ale pre závoru nevyužívajú vlastníci viníc - obyvatelia Pezinka!
2. Túto cestu môžu využívať, ale pre závoru nevyužívajú rybári - obyvatelia Pezinka!
3. Túto cestu môžu využívať, ale pre závoru nemôžu bezpečne využívať turisti a cyklisti - obyvatelia Pezinka a turisti, ktorý chcú nechať svoje peniaze v Pezinku!
4. Mesto Pezinok vydáva povolenia na dopravné značenie tejto cesty (zákazová značka)!
5. Mesto Pezinok vydáva povolenia na vstup do vinohradov aj pre túto cestu!
6. Mesto Pezinok dodnes verejným osvetlením svieti (a platí) na danej ceste!

svetlo cesta myslenicka

6 Dôvodov prečo mesto Pezinok má trvať (zákon mu to dovoľuje §24e), aby táto cesta bola využívaná aj naďalej obyvateľmi, cyklistami a turistami, aj keby to malo mesto stáť nejaké náklady.
Vybudovanie novej cesty by stálo obyvateľov Pezinka 10 krát viac, ako kompenzácia majiteľovi pozemku.

 Odkaz obyvateľom Grinavy, ktorí ma ohľadom tejto cesty kontaktovali (osobne v bydlisku, alebo na ulici).

Vážení susedia,
veľmi si vážim vašej dôvery, že ste zazvonili na dvere, alebo ma zastavili na ulici, aby ste mi povedali, že Vás to trápi, prípadne ďalšie témy. Áno, viacerí ste jasne povedali, že ste na tej ceste niečo odrobili, že ste sa po tejto ceste nachodili do vinohradov, ale ako som Vám povedal osobne, tak to aj napíšem.

Maximum čo ja môžem v tejto veci urobiť, je napísať o tom článok (toto je už štvrtý v tejto téme), ale ak tú cestu chcete zachrániť pre seba, pre vaše deti, pre vaše vnúčatá, musíte kontaktovať hlavne vašich poslancov a potom primátora, ktorý má silné právomoci aj v tejto téme.
V článku máte argumenty, ale zvyšok je na Vás. Ja nemám ani ár vinohradu, ani ár lesa, ale vy ste vlastníkmi hektárov vinohradov, lúk a lesov. Vy sa potrebujete na svoje pozemky dostať. Ak prídete o túto cestu, tak sa o pár rokov budete skladať na stavbu inej cesty do vinohradov.
PREČO, keď táto cesta funguje roky a vy ste si ju postavili?

Dedovci, ktorí ste odrobili množstvo rokov vo vinohradoch, zoberte to znova do svojích rúk, je to Vaše právo a dokonca aj povinnosť zachovať to čo ste vybudovali. 


Slavomír Repka
Pezinok je krásne mesto pre šťastný život

webdesign 
(reklama)
Copyright © Slavomír

Počet návštev od 1.1.2020

Počet návštev článkov
1323014
Pezinský informačný Portál
Free Joomla templates by Ltheme