Falšovanie hlasovacích lístkov MsZ Pezinok
Falšovanie hlasovacích lístkov MsZ Pezinok

Niekto dokáže vyrobiť z vody Cocacolu a niekto z trinástky jedenástku

 Toto zastupiteľstvo (myslím zbor mestských poslancov v Pezinku v tomto volebnom období) pôsobí dojmom nemohúcnosti a bezmocnosti. Dodnes nemá nejaké štábne rozdelenie poslancov v kluboch, nemá svoje "programové vyhlásenie" a nemá ani nejakú úctu a rešpekt u voličov. 

Voliči, ako zatiaľ stále rezignovali a v princípe, pokiaľ sa im nesiahne reálne do peňaženky (do vrecka), tak na to kašlú. 

Dve veci tohto MsZ, ktoré neboli v súlade s rokovacím poriadkom, ktorý si sami schválili poslanci som už napísal v článku Poslanec Šípoš sa SPRAVIDLA nezvykol mýliť, ale poslednú dobu tomu tak nie je, ale ešte ich pripomeniem v skratke.

  • 1. Pokračovanie MsZ 18.5. nemalo byť. Zvolanie tohto zasadnutia odporuje rokovaciemu poriadku, ktorý schválilo toto MsZ. BOD 8.4  (link na rokovací poriadok nájdete v predchádzajúcom článku)
  • 2. Zvolanie tohto MsZ nebolo v súlade s bodom 7.1 rokovacieho poriadku

(Článok pokračuje pod reklamou)
analyza
(reklama)

Na oba tieto body dôrazne upozornil poslanec Mács, prebehla aj konzultácia s právničkou mesta, ktorá potvrdila právny názor poslanca Mácsa, ale rokovanie aj napriek tomu pokračovalo!
Video začína tu: https://youtu.be/ds3X01Kr574?t=540

 Keďže sa čatokrát osobne zúčastňujem verejných jednaní MsZ, tak sa občas niektorého poslanca na niečo opýtam. Na týchto MsZ v sále PKC som sa niektorých opýtal, prečo sa nehlasuje KLASICKY zdvihnutím ruky, čo je rýchlejšie a aj ľahšie kontrolovateľnejšie, ale lístkami, tak mi na to nevedeli odpovedať. Jednoduchá odpoveď bola, tak je to pripravené, tak to bude.

HLASOVANIE

Sme pri treťom bode, ktorý pravdepodobne odporuje štandardnému hlasovaniu, pokiaľ nefunguje elektronické hlasovanie.

Na začiatku žiadneho MsZ v sále PKC, kde sa hlasuje "lístkami", nebola plénom zvolená "hlasovacia komisia" a oficiálny skrutátor, ktorý zodpovedá za správnosť spočítania hlasovacích lístkov. (?)
Za sčítanie tak NIKTO nenesie zodpovednosť? (Video v závere článku)

Predpokladám, že všetky hlasovania Pezinského zastupiteľstva v sále PKC sú neplatné. (Opýtame sa prokaratúry)


Poďme sa pozrieť na hlasovanie číslo 24 o poslaneckom návrhu poslankyne Štrbovej, kde ľudsky povedané navrhla, aby sa 17 500 € použilo na športovanie mládeže. Tento návrh v sále prešiel, ale v zápisnici neprešiel.

hlasovanie24

Zápisnica TU: https://www.pezinok.sk/uploadfiles/File/msz/2020-05-14/zapisnica_msz2020-05-14v3.pdf

Už som vyššie napísal, že práve pre takéto dôvody je NUTNÉ mať nejakú komisiu a skrutátora, ktorý overuje výsledky hlasovania, čo sa nestalo. Ale ani tu by som až taký veľký problém nevidel, lebo chyby sa stávajú a práve vtedy, keď ich najmenej čakáme, ale tento náš prípad mi nejako nesedí a pozrel som sa na neho trocha detailnejšie.

Pozrel som si videá z ostatných hlasovaní a prácu dievčat (žien), ktoré spočítavali hlasy.
Vyzerá to, že si vždy urobili 3 kôpky (ZA / PROTI / ZDRŽAL SA), tieto spočítali a nahlásili čísla primátorovi a v našom prípade viceprimátorovi. Tento systém dáva logiku spočítavania.
Upozorňujem na to, že hlasovací lístok je formát A5 (polovica A4) na ktorom v strede sú 3 veľké štvorčeky ZA / PROTI / ZDRŽAL SA a pridáva sa aj podpis. Takže nie je to lístok, kde sa dá pomýliť a z druhej strany, ťažko sa hľadá logika chyby pri zámene 11/13 a 6/4...

V prípade ak toto hlasovanie bolo chybné, je veľká pravdepodobnosť, že všetky hlasovania sú chybné, ale mne sa zdá, že za návrh poslankyne Štrbovej bolo 13 hlasov.

Práve preto nemá opodstatnenie ďalšie MsZ, ktoré zvolal pán primátor Igor Hianik na 2.6.2020 na 17:00 so zdôvodnením, ktoré v predstihu zasielala pani prednostka:  

Na základe výsledkov hlasovania o poslaneckom pozmeňujúcom návrhu prezentovanom priamo na rokovaní MsZ v Pezinku , pristúpilo MsZ k hlasovaniu o samotnom návrhu uznesenia MsZ č. 1-38/2020.
Uznesenie MsZ č. 1-38/2020 bolo prijaté nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných poslancov.
Ak by však poslanci mestského zastupiteľstva mali vedomosť o správnom výsledku hlasovania o poslaneckom pozmeňujúcom návrhu, t. z. že nebol prijatý, mohlo by byť hlasovanie o samotnom uznesení MsZ č. 1-38/2020 iné. Z dôvodu, aby sa nespochybniteľne zistila skutočná vôľa poslancov mestského zastupiteľstva o predmete uznesenia MsZ č. 1-38/2020 predložíme návrh na zrušenie uznesenia MsZ č. 1-38/2020 a návrh na prijatie nového uznesenia mestského zastupiteľstva v Pezinku.
Z uvedených dôvodov Primátor zvolá budúci týždeň mestské zastupiteľstvo, pozvánka bude následne zaslaná.
V prílohe posielame scan hlasovacích lístkov.
Za spôsobenú chybu sa všetkým ospravedlňujeme.
S pozdravom   Ing. Jana Lehocká   Prednostka  Mestský úrad Pezinok

Zvyšok nájdete vo videu. (Video si otvorte na celú plochu, pozrite si ho do konca (4:40) a záver si urobte sami. 

PS

Veľmi sa mi páči slovné spojenie napísané pani prednostkou "Z dôvodu, aby sa nespochybniteľne zistila skutočná vôľa poslancov mestského zastupiteľstva", tak ho použijem (okopírujem) do svojej poslednej vety.

Z dôvodu, aby sa nespochybniteľne zistila skutočná vôľa poslancov mestského zastupiteľstva posielam tento článok na vedomie aj Generálnej prokuratúre, aby ako orgán, ktorý kontroluje dodržiavanie postupov štátnej správy, konala. 

Staršie články

Znemožnenie prechodu do vinohradov na Myslenickej ulici v Grinave. Ďalší možný postup

Nedávno ocenený náčelník MsP Pezinok bol dnes mestským zastupiteľstvom odvolaný

Slavomír Repka
Pezinok je krásne mesto pre šťastný život

webdesign 
(reklama)
Copyright © Slavomír

Počet návštev od 1.1.2020

Počet návštev článkov
1305344
Pezinský informačný Portál
Free Joomla templates by Ltheme