Riaditeľ PKC, slušné a zákonné riešenie je na dosah ruky

Riaditeľ PKC, slušné a zákonné riešenie je na dosah ruky Aj keď sa na prvý pohľad zdá, že karty bude rozdávať pán primátor, nie je to pravda aj napriek tomu, že nakoniec tie kľúče od miešačky má on. Rozdať správne karty môže niekto iný, ale k tomu až v závere.


Rekapitulácia. Ako to prebiehalo


Prvé kolo výberu a voľby riaditeľa PKC bolo v réžii chaosu a nedodržiavania vlastných nastavených pravidiel výberového konania s výsledkom nezvolenia víťazného kandidáta poslancami MsZ. Písal som o tom v tomto článku: DOPLNENÉ / Výberové konanie na riaditeľa PKC

Druhé kolo výberu a voľby riaditeľa PKC bolo podľa nastavených pravidiel, ktoré sa trocha upravili oproti prvému kolu. Do vnútra komisie z vonku nevidíme, ale vyzerá to, že proces bol transparentný a pravdepodobne výsledok predložený primátorovi vychádzal z presvedčenia členov výberovej komisie. Po tento krok OK.

Oba primátorové návrhy neprešli v hlasovaní MsZ

Nebudem tu riešiť, prečo neprešiel ani prvý kandidát z druhého výberového konania, lebo to už (ako to v dnešnej dobe býva) rieši Facebook a hromada pre a proti FB priateľov.
Kto má rád fakty, pozrie si diskusiu TU. (20 minút do tajného hlasovania)

Aké reálne možnosti máme


1. alternatíva
Pán primátor si vyberie človeka, podľa svojho uváženia pre danú pozíciu a presvedčí poslancov, aby ho zastupiteľstvo schválilo.
2. alternatíva
Mesto Pezinok vyhlási ďalšie výberové konanie a prejdeme si celý proces znova.
3. alternatíva
Výberová komisia dokončí svoju prácu v zmysle Zásad výberu riaditeľov mestských organizácií Mesta Pezinok, ktoré si mesto samo navrhlo a schválilo.

(Článok pokračuje pod reklamou)
rozmarin
(reklama)


Vyberám zo zásad


4. FÁZA: Výberové konanie 2. kolo
Vyhodnotenie 2. kola:
"... V prípade väčšieho počtu vhodných uchádzačov, ktorí spĺňajú náročné kritériá výberu, komisia zoradí takýchto uchádzačov do poradia. Poradie môže byť v budúcnosti použité ako zdroj doplňujúcej nominácie na funkciu riaditeľa (napr. keď prvý v poradí neakceptuje ponúknuté podmienky spojené s pôsobením vo funkcii riaditeľa)."
 
5. FÁZA: Rozhodnutie primátora
"... Ak počas výberového procesu kandidát odstúpi, pokračuje sa postupne s kandidátmi z ďalšieho miesta podľa zoznamu vhodných kandidátov, ktorých komisia odporučila. Ak nikto z kandidátov odporúčaných komisiou nie je ochotný nastúpiť, výberové konanie sa opakuje...."

(Lavírovať so slovičkami sa dá vždy, ale podstata je že riaditeľa PKC potrebuje Pezinok ako soľ)


Výberová komisia rozhodla takto (TU):  
Odborná komisia na základe všetkých zhromaždených materiálov, vystúpení kandidátov, svojho hodnotenia a následného hlasovania odporučila primátorovi Igorovi Hianikovi 2 najvhodnejších kandidátov (uvedených v poradí odporučenia vhodnosti):
Mgr. art. Rudolf Pepucha, ArtD.
Mgr. Miroslav Holzmann

Z rozhodnutia komisie je jasné, že obaja účastníci výberového konania spĺňali (spĺňajú) kritéria výberu a môžu sa stať riaditeľom PKC. (Bodka)

Som presvedčený, že výberová komisia tieto svoje pravidlá pozná a už v dnešnej dobe pripravuje pre pána primátora odporúčanie, aby do najbližšieho MsZ predložil na schválenie druhého kandidáta Mgr. Miroslava Holzmanna.

A tu sa vraciam na úvod článku, kde píšem o tom, že rozdať karty teraz má/môže/musí výberová komisia v zložení:
Jana Lehocká - prednostka MsÚ
Drahomír Šmahovský - poslanec MsZ
Adam Kovačovský - poslanec MsZ
Ivan Koska - odborník z oblasti kultúry
Kvetoslava Štrbová - poslankyňa MsZ
Video tu z predstavenia komisie 

Je pravdou, že pomyselné kľúče od tejto miešačky má potom pán primátor Igor Hianik, ktorý tento návrh nemusí akceptovať, ale ...

Má niekto lepšie a rýchlejšie riešenie tohto zapeklitého problému?


Ak sa Vám článok páči zdieľajte ho


Slavomír Repka
Pezinok je krásne mesto pre šťastný život

talia
(reklama)
Copyright © Slavomír

Počet návštev od 1.1.2020

Počet návštev článkov
1278272
Pezinský informačný Portál
Free Joomla templates by Ltheme