Vadí mi naša nekoncepčnosť, vadí mi, že sa nevieme ....

Vadí mi naša nekoncepčnosť, vadí mi, že sa nevieme ....

 
Pre tých, ktorí si nájdu čas aj na študovanie, tak sa jednalo o toto MsZ, ktoré bolo pokračovaním tohto MsZ, pričom v programe boli podľa mňa tieto zaujímavé body (to som si myslel, pred zasadaním).
  • Vyhodnotenie kultúrneho života v meste za rok 2018 (pôvodný bod č. 16)
  • Návrh na rozpočtové opatrenie (pôvodný bod č. 18)
  • Dodatok k rokovaciemu poriadku MsZ

K jednotlivým bodom, ktorých "zaujímavosť" som predpokladal.


1. Dodatok k rokovaciemu poriadku prešiel, ale o čo sa jednalo?
Poslanec Mács navrhol, aby sa z jednania Mestskej rady robil zvukový záznam a zapisnica, aby sa s ním mohla oboznámiť verejnosť a zamestnanci mesta. (Návrh pána poslanca TU)

Hlasovanie o tomto bode podľa poslancov.
hlasovanie macs

2. Vyhodnotenie kultúrneho života v meste za rok 2018 (pôvodný bod č. 16)

Tento bod ma veľmi prekvapil. Nekonala sa žiadna diskusia. Je pravda, že sa jednalo o rok 2018, na ktorom sa už nedá nič zmeniť, ale po poslednej tvrdej diskusii pri voľbe nového riaditeľa PKC, som si myslel, že sa o tom trocha podiskutuje...
Nediskutovalo sa a správa prešla. Návrh uznesenia pre "študujúcich".

3. Návrh na rozpočtové opatrenie (pôvodný bod č. 18).
Jednalo sa o presun financii 247 tis € (pred nedávnom poslancami schválených na MŠ Cajlanská) na multifunkčné ihriská (viac o tom písal pán primátor na svojom profile TU). K tejto téme bola aj verejná diskusia v PKC (záznam TU)
Poslanci neschválili presun týchto prostriedkov (foto v Perexe)
V rámci tejto diskusie vznikol aj nadpis tohto článku "Vadí mi naša nekoncepčnosť, vadí mi, že sa nevieme ....", ktorý je prepisom slov poslankyne Štrbovej.
Odporúčam každému, aby si aspoň jej príspevok pozrel a bude mať troška väčší prehľad o činnosti MsZ Pezinok. (Video začína v presnom čase TU).

Diskusia k tomuto bodu sa začína TU


Najväčší problém človeka, ktorý chce napísať článok o zasadaní MsZ je, ak jeho pohľad natvrdo povie člen poslaneckého zboru. V tomto prípade poslankyňa Štrbová (video viď. vyššie)

Ako na mňa pôsobilo MsZ?


Smutný pocit.
Veľmi mi chýbal "Tím Hianik", ktorí vyhral voľby.
Tím, ktorý by mal v šíku stať pri primátorovi a hlasovať ZA návrhy primátora aj napriek opozícii. 


Bohužiaľ problém Pezinského MsZ je v tom, že nepoznáme KOALÍCIU, ani OPOZÍCIU, nepoznáme, kto je s kým a kto je proti komu...


Jednoducho Pezinské MsZ je nečitateľné a chaotické.
Občas niečo prejde, občas niečo neprejde, ale cestu nie je vidieť, iba taký náznak smeru, kam by sme chceli dôjsť.Slavomír Repka
Pezinok je krásne mesto pre šťastný život

rozmarin
(reklama)
Copyright © Slavomír

Počet návštev od 1.1.2020

Počet návštev článkov
1278449
Pezinský informačný Portál
Free Joomla templates by Ltheme