Petícia za bezpečnosť Grinavanov v Grinave NEPREŠLA

Petícia za bezpečnosť Grinavanov v Grinave NEPREŠLA


 

Posledné slová zástupkyne petičného výboru k petícii za bezpečnosť Grinavanov v Grinave

jana imagesVážení susedia,

bohužiaľ naša petícia za to, aby ste ako právoplatní obyvatelia Grinavy mohli využívať bezpečný výjazd cez križovatku (Limbašská - Myslenická) NEPREŠLA. 

Naďalej v pracovných dňoch v čase od 14:00 do 18:00 nemôžete prechádzať cez Družstevnú ulicu, ale ste nútení používať podstatne nebezpečnejší výjazd (Štúrová - Myslenická) a čakať než predmetná križovatka dostane semafor. 

Ďakujem všetkým, ktorí ste sa do petície zapojili aj vám, ktorí ste sa o danú petíciu zaujímali. 

Bohužiaľ dnes nemáte (áno nemáte, nie nemáme) inú možnosť ako rešpektovať predmetný zákaz. 

Urobili sme maximum, ktoré nám zákon povoľuje a zvyšok je, tak ako vo všetkom v rámci obcí, na tlaku obyvateľov.

Ing. Jana Tenczerová
 
PS: Prosím dávajte si veľký pozor pri vychádzaní na Myslenickú zo Štúrovej a verme, že sa tam nikomu nič zlé nestane. 


 

RESUME k danej petícii

 
peticia podanie800
 

Petícia navrhovala toto riešenie

Záujem petičného výboru a dotknutých obyvateľov Grinavy bol v petícii zhrnutý do troch bodov, pričom primárny záujem bol zameraný jednoznačne na bezpečnosť obyvateľov Grinavy, ktorých sa daný zákaz osobne dotýkal. 

 
1. Navrhujeme ponechať zákaz vjazdu v daných časoch ako je to dnes. Je jasné, že daný zákaz výrazne obmedzil prejazd cez Grinavu a tým zvýšil bezpečnosť miestnej časti Grinava. Pričom aj kontrola dodržiavania je dostatočne efektívna, vzhľadom na krátkosť daného úseku.
2. Zároveň POVOLIŤ a vydať výnimky z prejazdu pre autá, ktorých vodič má trvalý pobyt na dotknutých uliciach: (Družstevná, D. Virgoviča, Hečkova, Cintorínska, Štúrova, Hurbanova, Mlynárska, Liesková, Trnková, Černicová, Jána Raka). V princípe ako sa vydávajú výnimky pre vjazd do vinohradov. Výnimka na základe žiadosti (zmenšenie administratívneho zaťaženia).
3. Do budúcna, akékoľvek obmedzenie v Grinave vždy kompenzovať výnimkou pre obyvateľov s trvalým pobytom v dotknutej lokalite.
Môže to byť jeden zo stimulov, pre prihlasovanie sa obyvateľov k trvalému pobytu.
 
 

 Jednoznačne dnešné riešenie obmedzuje väčší počet obyvateľov ako je nutné! 

 

Stanovisko mesta Pezinok vychádza zo stanoviska polície

presetrenie policia

 

(Článok pokračuje pod reklamou)
rozmarin
(reklama)

 

 Záver 

(Urobí sa každý čitateľ sám)

 

1. vyjadrenie polície

Je smutné, dôležité a pritom aj zaujímavé, že táto petícia vôbec nenapadala neúčinnosť, prípadne nezákonnosť dnešného značenia. Dokonca v prvom bode sa píše, že je účinné a zvýšilo bezpečnosť dopravy. 

Preto vôbec nevidím dôvod, prečo sa polícia vyjadrovala k tomuto bodu.

2. vyjadrenie polície
Toto vyjadrenie pôsobí dojmom "urazenia", pretože sa niekto týmto značením na podnet poslancov Grinavy zapodieval už tretíkrát.
Vedel by som pochopiť vyjadrenie, keby obsahovalo zdôvodnenie, prečo polícia nebude vydávať výnimky, ale žiadne zdôvodnenie v texte nie je!
 
Alebo sa zrušia aj výnimky pre vinohradníkov? Alebo toto vyjadrenie platí iba pre Grinavanov?
 
Celkové vyjadrenie mesta
Mesto do vyjadrenia nedokázalo zapracovať ani vetu vlasného názoru, alebo stanoviska a spoľahlo sa výhradne na vyjadrenie polície a dá sa predpokladať, že ich vôbec nezaujíma obyvateľ Grinavy
V bode tri sa píše aj o určitom stimule pre obyvateľov. Mesto keď sa budoval semafor (Limbašská - Myslenická) dávalo na vedomie Grinavanom, že sa im touto križovatkou zvyšuje bezpečnosť výjazdu smerom na Pezinok a zároveň pár mesiacov neskôr túto bezpečnosť obyvateľom znova zoberie.
 
Mesto na tento problém nemá názor a musí (chce) sa uspokojiť so stanoviskom polície?
 

Spájame Grinavanov

 
 
Slavomír Repka
Pezinok je krásne mesto pre šťastný život

talia
(reklama)

Počet návštev od 1.1.2020

Počet návštev článkov
1278272
Pezinský informačný Portál
Free Joomla templates by Ltheme