Nové články už tu:

onlineOK logo 400


Budú Grinavania potrební iba pri voľbách do samosprávy, alebo sa pre nich aj niečo urobí?

Budú Grinavania potrební iba pri voľbách do samosprávy, alebo sa pre nich aj niečo urobí?

 

dnesny stav

 
Prvý článok o tejto závore: 

DOPLNENÉ | Každý z nás občas urobí chybu, ale ak ju napravíme stávame sa lepším človekom

Druhý článok o tejto závore: 

Znemožnenie prechodu do vinohradov na Myslenickej ulici v Grinave. Ďalší možný postup


Po týchto dvoch článkoch sme predpokladali, že sa k tomuto problému čelom postaví Mesto Pezinok a spolu s vlastníkom pozemku pánom Melknerom (Pavlom, nie Tomášom) a vlastníkom cesty (VVDP Karpaty) dajú predmetný protizákonný stav do súladu s dobrými mravmi a v prospech všetkých zúčastnených. 

Samozrejme s prihliadnutím na budúcnosť Pezinka, kde sa chceme stať zaujímavou rekreačnou a turistickou destináciou okolia pod Malými Karpatami.  Ak chceme pritiahnuť turistov, potrebujeme im k tomu vytvoriť podmienky. Medzi to patria aj svtupy do vinohradov a Malých Karpát, ale aj rôzne turistické a cyklo chodníky.

(Článok pokračuje pod reklamou)
analyza
(reklama)

Dnešný reálny (pravdepodobne protiprávny) stav

 Za posledné dva týždne sme zháňali informácie, pričom s niekym sa nám spojiť podarilo, niekto nereagoval a niekto sa tvári, že sa ho to netýka. 

Pochváliť je nutné Mesto Pezinok, ktoré odpovedalo na našu žiadosť podľa §211.

VVDP Karpaty sme oslovili so žiadosťou o rozhovor o tejto téme. Aj napriek tomu, že potvrdenie o prečítaní prišlo, družstvo na našu žiadosť nereagovalo.

Čo vieme
  • Majiteľ pozemku pod cestou: Melkner Pavol r. Melkner, Wolkrova 1084/17, Bratislava
  • Maliteľ cesty: VVDP Karpaty. Síce sa k nej nehlási, ale bránu do viníc, ktorá je ešte na pozemkoch pána Melknera ovláda, čím dáva na vedomie, že ju aj spravuje. Zároveň družstvo bolo v kontakte s mestom Pezinok v čase osadenia závory (pravdepodobne preto, že ako správca viníc spravuje aj prístupové cesty).
  • Za majiteľa pozemku pod cestou (majiteľa závory) vystupuje pán Tomáš Melkner, ktorý nemá na to ani plnú moc (nedopátrali sme sa k nej) a v princípe nie je oprávnený jednať v tejto veci.
  • Mesto Pezinok nevydalo povolenie na osadenie závory, ani neeviduje vyjadrenie dopravného inšpektorátu PZ k osadeniu závory. (Odpoveď podľa §211, info nižšie)
  • Dopravná značka zákaz vjazdu pre všetky motorové vozidlá s dodatkovou tabuľou „Okrem vozidiel s povolením vlastníka cesty“, ktorá je na plote pána Melknera, nie je pravdepodobne legálna. Síce má povolenie ODI z 2.8.2012, ale jej osadenie má byť o cca 50 m nižšie, na hranici vlastníctva pozemku pána Melknera. 
    Problém je, že pán Melkner nie je VLASTNÍKOM cesty, ale iba pozemku!

 Ešte jedna otázka
Síce mesto Pezinok sa k predmetnej ceste nehlási, ale zároveň vydáva povolenia na autá pre vstup do vinohradov, pričom to povolenie platí aj pre predmetný zákaz na plote pána Melknera, kde je dodatková tabuľa: "Okrem vozidiel s povolením vlastníka cesty"!
Takže nevlastním a nespravujem, ale rozhodujem?

 

Mesto Pezinok nevydalo povolenie na osadenie závory, ani neeviduje vyjadrenie dopravného inšpektorátu PZ k osadeniu závory.

To znamená, že predmetná závora je protiprávne osadená a MUSÍ byť neodkladne odstránená.


 

Výzva kompetentným

Mestský úrad Pezinok

Obyvatelia Pezinka, Grinavy, turisti a cyklisti Vás žiadajú o okamžité vyriešenie protizákonného stavu a požiadanie vlastníka závory o jej okamžité odstránenie.

ODI Pezinok

Okamžite prešetriť osadenie dopravnej značky na plote pána Melknera a zistiť, či bol oprávnený požiadať o vydanie tejto značky, nakoľko nie je vlastníkom cesty.

 

Prílohy na stiahnutie:

 

Slavomír Repka
Pezinok je krásne mesto pre šťastný život

analyza
(reklama)
Copyright © Slavomír

Počet návštev od 1.1.2020

Počet návštev článkov
1317587
Pezinský informačný Portál
Free Joomla templates by Ltheme