Nové články už tu:

onlineOK logo 400


Vašich 9.800,-- €, ktoré škodová komisia odpísala šmahom ruky. Nerozumiem tomuto gazdovaniu s verejnými peniazmi

Vašich 9.800,-- €, ktoré škodová komisia odpísala šmahom ruky. Nerozumiem tomuto gazdovaniu s verejnými peniazmi

Mesto svoje peniaze nemá, spravuje iba spoločné paniaze

Mesto ako také, nemá vlastné peniaze a ani ich nemá ako zarobiť. Z tohto dôvodu na chod (každého) mesta prispievajú všetci obyvatelia a podnikatelia daného mesta formou rôznych daní, ktoré sa niekedy nemusia volať daň, ale nejaký príspevok. To v princípe nie je podstatné.

Podstatné je, že každé euro, s ktorým mesto narába, je eurom obyvateľa a zamestnanci mesta sú platení vašimi peniazmi na to, aby tieto peniaze obyvateľov efektívne míňali na rozvoj mesta.

Pozrime sa na jedno "NE/efektívne" narábanie s vašimi peniazmi

Keď sa v minulosti robilo VO na dané zákazky "Opravy povrchov chodníkov v Pezinku" a "Opravy povrchov parkovísk v Pezinku", na internete sa dali nájsť informácie, že sú tam v zadávaní a neskôr aj vo vyhodnotení chyby, ktoré môžu viesť k uložení sankcie. 

Mesto Pezinok tieto, vtedy známe, informácie ignorovalo a pokračovalo v procese zadávania zákazky, následkom čoho je uložená pokuta 9799,41 €, ktorá vzhľadom na vtedy známe výhrady, by mala mať dnes zodpovednú osobu. 

Štatutár mesta Pezinok nekoná ako dobrý hospodár

V opačnom prípade by dostatočne rázne a dôsledne dbal o vymoženie predmetnej škody. Lebo skoro 10. 000 € je už dosť vysoká suma, nad ktorou nemôžeme mávnuť rukou. 


Mesto Pezinok týmto desiatim litrom zamávalo spôsobom štátneho úradníka, ... z cudzieho krv netečie!


 Bohužiaľ toto nie sú CUDZIE peniaze, ale VAŠE peniaze

(Článok pokračuje pod reklamou)
webdesign 
(reklama)

 

 Pozrime sa ako to dopadlo

Predmetné doklady som obdržal od mesta Pezinok na základe 211-ky o slobodnom prístupe k informáciam

 vysledok skodova komisia

 

zdovodnenie verejne obstaravanie

Zodpovedá "vedenie mesta" za niečo?

Ak škodová komisia dokázala akceptovať vyjadrenie pána Záchenského .... " z toho dôvodu bol vedením mesta prijatý návrh..." (vyššie), tak je logické, že zodpovednosť (čierného Petra) má v rukách "vedenie mesta", ktoré z tohto vyjadrenia sa tvári síce anonymne, ale my predsa veľmi dobre vieme, kto je vedenie mesta. Alebo nie?

 Škodová komisia nedokázala z dvoch možností (pán Záchenský, alebo "vedenie mesta") určiť vinníka.

Aby sme nepísali IBA tak do vetra, tak sa pozrime aj na mená členov škodovej komisie, ktorá sa skladá zo zamestnancov mesta Pezinok, ale nedokáže sa stretnúť naraz, aby aspoň jedna komisia bola pri nejakom rozhodnutí v plnom zložení.

To je druhá vec, ktorú nedokážem prijať, aby primátor (alebo prednostka) nedokázali zabezpečiť 5 ľudí (zamestnancov) na jedno miesto v jednom čase.

Znak veľmi zlého vedenia mesta!

podpisy komisia

 Ak by náhodou niekto chcel obhajovať, že primátor nemusel o tom vedieť

primator podpis

Záver?

Keď vidím, že niekto zle manažuje moje peniaze som povinný, ako vlastník peňazí, začať kontrolovať tých, ktorí sú za to platení.

 PS: Dnes je to skolo 10 litrov, ale v najbližšej dobe bude mesto platiť "mastnejší" peniaz, skoro 400.000,-- € práve pre zlé manažovanie a rozhodnutia... (Viac tu)

A neskôr to bude aj maslo tohto vedenia v "trucovitom" rozhodnutí súdiť sa s "Lexom"... Ale o tom až neskôr.

(Zápisnica škodovej komisie na stiahnutie

#hlavnepozitívne #voľby2022 #primátorpk

 

Slavomír Repka
Pezinok je krásne mesto pre šťastný život

analyza
(reklama)
Copyright © Slavomír

Počet návštev od 1.1.2020

Počet návštev článkov
1311342
Pezinský informačný Portál
Free Joomla templates by Ltheme