Nové články už tu:

onlineOK logo 400


Pravda o zmene organizácie dopravy na Myslenickej ulici

Pravda o zmene organizácie dopravy na Myslenickej ulici

Vráťme sa do minulosti

Pre pamätníkov je známe, že toto "zipsovanie" sa malo zaviesť už v čase pred voľbami do VÚC 2017. V krátkej dobe po zverejnení bol tento návrh stiahnutý (pravdepodobne) z dôvodu, že obyvatelia Limbachu začali zbierať podpisy pod petíciu proti tejto zmene. Samozrejme nikto nechcel petíciu v čase volieb, tak sa to zrušilo. (Informácie o tejto zmene dopravy boli v tej dobe oznámené aj na FB - Doprava v okrese Pezinok)

Návrat do dnešných dní

12.8.2019 bola na webovom sídle mesta Pezinok uverejnená správa o zmene dopravy (TU: https://www.pezinok.sk/?yggid=629&id=9637), kde je napísané aj:

"O zámere realizovať dočasnú zmenu organizácie dopravy na Myslenickej ulici bolo vedenie mesta Pezinok oboznámené na stretnutí so zástupcami odboru cestnej dopravy Okresného úradu v Pezinku, vlastníka cesty (BSK) a správcu cestnej komunikácie (RCBA) dňa 7. 8. 2019.
Mesto Pezinok, aj keď v tomto prípade nie je v pozícii dotknutého orgánu, ani v pozícii účastníka konania alebo vlastníka či správcu komunikácie, žiadalo zaviesť túto zmenu od 19. 8. 2019, aby mohlo v dostatočnom časovom predstihu odkomunikovať verejnosti zmeny na predmetnej križovatke. Žiaľ, túto jedinú požiadavku vedenia mesta BSK ani RCBA nezobrali do úvahy.
"

Z tohto odseku plynie, že mesto Pezinok "nemalo" žiaden vplyv na danú zmenu a danú zmenu má v plnej kompetencii BSK. Okrem toho mesto chcelo zmenu od 19.8. ale BSK to zrealizoval od 13.8.
Toto vyjadrenie podporil aj primátor mesta Pezinok Igor Hianik na svojom FB, kde napísal aj toto:

"Mesto Pezinok nie je účastníkom konania ani vlastník či správca komunikácie. Oficialne teda mesto nema paky ako to ovplyvnit.
Vlastnik BSK v zastupeni Regionalnymi cestami maju v tomto plnu kompetenciu aj plnu zodpovednost za to, ako urcia a zabezpecia dopravné znacenie."

 
Primátor Pezinka Igor Hianik týmto vyjadrením "presunul" zodpovednosť za dané riešenie na BSK.

hianik zips prve vyjadrenie
 
 

Kde je skutočná pravda o zmene dopravy?

 
Na základe "dvestojedenástky" o slobodnom prístupe k informáciám som požiadal BSK o informácie. Prvá reakcia BSK po mojej žiadosti bolo jedno vyjadrenie na FB pod postom, ktorý je asi vymazaný (neviem ho nájsť), ale mám printscreen:

BSK
 
Z tohto vyjadrenia je jasné, že:
1. INICIÁTOROM tohto riešenia je Dopravný inšpektorát Pezinok a Okresný úrad Pezinok
2. BSK NEODPORUČILO toto riešenie
 

UFF

Ja chápem, že zmeniť komunikačnú kultúru v rámci veľkej organizácie (MsÚ, Okresný úrad,...) je ťažké a ide pozvoľna, ale komunikačná kultúra nových ľudí musí ukazovať zmenu a ísť príkladom! Musí!

(Článok pokračuje pod reklamou)
analyza
(reklama)
Samozrejme, že moju žiadosť BSK podľa zákona posunulo na Okresný úrad Pezinok, lebo Okresný úrad Pezinok o túto zmenu žiadal.
Nebudem tu prikladať všetky materiály, ale dám tu na zhodnotenie odpovede, kde si viete nájsť, kto sa stretnutia zúčastnil, ako prebiehalo a ... 
 
vsetko zipsovanie
 
bsk 2
 
R(e)aport:
1. Stretnutia sa zúčastnili za mesto PK: primátor Mesta Ing. arch. Igor Hianik, Ing. Renáta Klimentová, Vladimír Záleský  
2. ... všetci zúčastnení s tým súhlasili, .... (preto sa neurobila zápisnica zo stretnutia iba prezenčka)
3. Realizácia mala byť čím skôr, aby si vodiči zvykli, ....

Prečo mám pocit, že sa komunikovali iné dôvody?
 


Prosím Vás, načo sa tu hráme? Alebo ozaj je to iba o funkcii?

PS
Pre tých, ktorí budú chcieť argumentovať, že MsÚ nie je Okresný úrad a podobne, chcem napísať, že rozdiely v kompetenciách poznám, ale toto je z pohľadu obyvateľa, ktorému je jedno, kto danú vec presadil.
Obyvateľ očakáva, že tieto úrady dokážu medzi sebou efektívne komunikovať a nerobia si podrazy a tiež sa pozerá na to, kto danú tému komunikuje k občanovi.
Posledné články

 

Slavomír Repka
Pezinok je krásne mesto pre šťastný život

webdesign 
(reklama)
Copyright © Slavomír

Počet návštev od 1.1.2020

Počet návštev článkov
1323014
Pezinský informačný Portál
Free Joomla templates by Ltheme