Kríza COVID 19, ktorá zasahuje v dnešných týždňoch do rozpočtu každej rodiny, každého podnikateľa, bude mať vplyv aj na rozpočet mesta (centrálnu peňaženku každého obyvateľa mesta Pezinok. Po preštudovaní predmetného návrhu som prišiel na skutočnosť, že existuje skupina, ktorej by sa kríza nemala dotknúť.

Posledné MsZ v Pezinku zaviazalo vedenie mesta (MÚ) vypracovať predpokladané dopady COVID krízy na rozpočet mesta Pezinok (Uznesenie tu). Mesto malo vypracovať tri alternatívy:

 • 1. Optimistický odhad (5% výpadok v príjmoch)
 • 2. Pesimistický odhad (20% výpadok v príjmoch)
 • 3. Realistický odhad (10% výpadok v príjmoch),

MÚ zverejnil k 30.4.2020 vypracovanú analýzu (web mesta) (archív okrespezinok).

 Predmetná správa je zaujímavá určite z každej strany a je dobré si nájsť čas na jej preštudovanie. Predsa len, sa jedná o peňaženku každej domácnosti v Pezinku.

Mňa zaujalo pár vecí, ktoré sa niekomu budú zdať malicherné, ale oni také nie sú. Pôvodné zadanie poslaneckého návrhu hovorí o 3 alternatívach (5, 10, 20%), ktoré sa v priebehu tejto správy plynule premenia na 4 alternatívy (5, 6, 10, 20 % - 6% je predpoklad MÚ). 
Potom pomalou argumentáciou analýza prechádza k návrhu MÚ k poslancom, aby (!) prehodnotili rozpočet v týchto bodoch:

 • na strane príjmov odporúčame MsR zaoberať sa nižšie uvedenými návrhmi úpravy bežných aj kapitálových príjmových položiek rozpočtu 2020/2021 a predložiť ich mestskému zastupiteľstvu na rokovanie:

 • navýšenie poplatkov MŠ, CVČ, ZUŠ (prerokované a odsúhlasene so štatutármi školských zariadení,
 • prehodnotenie miestnych daní pre rok 2021
 • prehodnotenie miestnych poplatkov na rok 2021 a to s dôrazom na OH (odpadové hospodárstvo),
 • transformácia OH s dôrazom na zastavenie navyšovania a postupného znižovania nákladov
 • zreálnenie výberu daní a poplatkov (väčšia kontrola DP za nehnuteľnosti, odhaľovanie čiernych
  stavieb, definovanie únikov z neplatenia daní)
 • prehodnotenie zmluvy formou dodatku s BSK – záväzok k objektu pamätného domu Jána Kupeckého
 • prehodnotenie financovania PK TV z formy ZoD na Dotáciu

Tu je potrebné napísať, že na poslednom MsZ odznelo viacero pripomienok k tomu, aby sa práve schvaľovaný rozpočet prispôsobil k predpokladom, ktoré už v čase jeho schvaľovania dávali tušiť, že poslanci schvaľujú nereálny rozpočet. Bohužiaľ poslanci aj napriek týmto pripomienkam rozpočet schválili. (Zoznam poslancov, ktorý hlasovali za rozpočet aj napriek upozorneniam).

Dnes primátor Igor Hianik navrhuje MR, aby prejednala zmenu rozpočtu a tú potom predloží MsZ.

 

 

(Článok pokračuje pod reklamou)

A záver analýzy patrí tabuľkám.

1. Tabuľkám bežných výdavkov, ktoré teraz už nenavrhujú 3 alternatívy, ako bolo zadanie, ani 4 alternatívy, ako sa v priebehu analýzy udialo, ale dve (2) alternatívy, ktoré sa už volajú "Návrhy".

2. Tabuľky kapitálových výdavkov sú v troch alternatívach.

 Takže poslancami odhlasované uznesenie o vypracovaní dopadov COVID 19 na rozpočet mesta Pezinok,  prinieslo výsledok, ktorý sa volá analýza, ale v skutočnosti je to návrh predložený MsR, ktorý má následne byť odporučený a  "schválený" v MsZ.


Strih. Vráťme sa na úvod článku k vete: "Po preštudovaní predmetného návrhu som prišiel na skutočnosť, že existuje skupina, ktorej by sa kríza nemala dotknúť."

V tabuľkách bežných výdavkov sa náchádza hromada položiek s krátením (v červenej farbe). Všetci vieme, že je zle a bohužiaľ sa krátiť musí všetko a všade. Všetko a všade!

V tabuľkách bežných výdavkov sa v 21 riadkoch vyskytuje položka "mzdy" a v 8 riadkoch položka "odmeny". 

 • Krátiť sa budú mzdy IBA v položkách Vinobranie a Nezamestnanosť
 • Krátiť sa budú odmeny IBA v položke Vinobranie

Takže navrhované šetrenie sa netýka ani jedného zamestnanca MÚ.

Dnes, keď každý číta, aké dohody o znížení miezd a zrušení odmien, uzatvorili rôzne mestá so svojimi zamestnancami je toto výsmechom tohto vedenia obyvateľom mesta. 

Na záver jedna dobrá správa z tabuľky bežných výdavkov.
V prípade ak by sme náhodu prišli o primátora, tak by asi (ak to schvália poslanci) v dnešnej dobe nedostal odstupné. 

 odstupne primator

 

 

 

(Článok pokračuje pod reklamou)
Vizuálna reklama sa z ulice (pútače, bilboardy) presúva do online priestoru na internet

Vizuálna reklama sa z ulice (pútače, bilboardy) presúva na internet
Nechajte propagáciu Vašej firmy na nás 

Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Tags: Pezinok, Poslanci, Primátor, MsZ PezinokAk sa nás chcete niečo opýtať, napíšte tu svoju otázku.

Vaše meno:*
E-mail:*
Telefón:
Názov poznámky:
Vaša otázka:
Bezpečnostný prvok:


Tu môžete nahlásiť akciu v okrese Pezinok

Názov akcie:*
Zadajte dátum akcie:*
Koniec akcie (ak je viacdňová):
Zadajte link na akciu
Zadajte dedinu/mesto, kde sa akcia uskutoční:*
Vaše poznámky k akcii:
E-mail:*
Bezpečnostný prvok:
Používame cookies
Tento web používá k poskytovaniu služieb cookies. Používaním tohoto webu udeľujete súhlas s využitím cookies.