PEZINOK | |

CENA / PRÍNOS

vahy kava euro

Pravidlá pre FB

Pravidlá pre zverejňovanie komerčných informácií na FB Pezinský informačný portál (PiP)

1. Alternatíva (web + FB)

  • Daný subjekt sa zaregistruje na www.okrespezinok.sk (tu)
  • Daný subjekt si objedná akúkoľvek komerčnú online reklamu, minimálne za 7,8 € /mesiac (vinár)
  • Daný subjekt splnením týchto dvoch podmienok získa práva moderátora v skupine a vkladá svoje príspevky bez schvaľovania.

2. Alternatíva (iba FB)

  • Daný subjekt sa prihlási k FB skupine Pezinský informačný portál 
  • Daný subjekt si objedná komerčnú reklamu na webe www.okrespezinok.sk výhradne pre FB. (10,--€ / za mesiac)
  • Daný subjekt splnením týchto dvoch podmienok získa práva moderátora v skupine a vkladá svoje príspevky bez schvaľovania.

Daný subjekt môže zverejniť týždenne (po-ne) dva PR posty svojej ponuky, čo znamená, že za 10,--€ na mesiac môže promovať 8 reklamných postov.

jeden post je za 1,25 €
(menej ako jedna šálka kávy)